IVF is een behandeling om een zwangerschap tot stand te brengen. De behandeling is ingewikkeld en heeft lang niet altijd succes. Bij bepaalde omstandigheden komen paren in aanmerking voor deze vruchtbaarheidsbehandeling. In deze folder leest u in grote lijnen wat de IVF-behandeling inhoudt.

Op deze pagina snel naar

Code
GYN 37