Zelf uw zorg regelen via Mijn Antonius

Kinderen en Mijn Antonius

Toegang tot het medisch dossier van uw kind 

Moeder met kind in het ziekenhuis

Als u ouder bent met ouderlijk gezag, kunt u na ondertekening van een machtiging en identificatie in het ziekenhuis, via Mijn Antonius toegang krijgen tot het medisch dossier van uw kind tot 16 jaar. Lees hier hoe.

Die machtiging vervalt automatisch zonder opzegging, zodra uw kind de leeftijd van 16 jaar bereikt. Als uw kind na zijn/haar 16de u nog steeds als gemachtigde toegang wil geven tot zijn/haar patiëntendossier in Mijn Antonius, dan kunt u gezamenlijk opnieuw een machtiging aanvragen. 

Vanaf 12 jaar heeft uw kind ook zelf de mogelijkheid om toegang tot Mijn Antonius aan te vragen. Lees hier hoe. Als uw kind jonger is dan 12 jaar kan hij/zij zelf geen toegang krijgen tot Mijn Antonius.