Klinische Chemie

Tarieven laboratoriumonderzoek

Hieronder vindt u een overzicht van de Nza-tarieven voor laboratoriumonderzoek voor eerstelijns zorgverleners

TestOrdertarief
Ordertarief inclusief bloedafname€ 11,67
Toeslag bloedafname buitenpoli€ 3,82
Toeslag thuisprikken (alleen mogelijk in regio Woerden)€ 10,51
Toeslag thuisprikken binnen 48 uur€ 18,29
Klinische ChemieKostprijs 2017
Bezinking€ 1,92
Calcium€ 1,64
Cholesterol€ 1,72
CK€ 1,81
Coeliakie (totaal IgA + IgA anti-tTG)€ 32,99
Cortisol€ 6,49
CRP€ 4,06
D-Dimeer€ 9,98
Differentiatie€ 1,79
Eiwitspectrum€ 6,19
Ferritine€ 6,23
Foliumzuur€ 5,64
Fosfaat€ 1,70
FSH€ 5,51
FT4€ 5,18
Gamma-GT€ 1,78
Glucose€ 1,64
HCG€ 20,70
Hb/MCV€ 1,73
HbA1c€ 6,10
HDL-Chol€ 2,30
Homocysteine€ 30,19
IJzer€ 2,26

Inhalatie-allergiescreen

indien pos 7 vervolgonderzoeken

€ 16,57

€ 86,59

Kalium€ 1,63
Kreatinine (eGFR)€ 1,64
LDH€ 1,81
Leukocyten€ 1,80
LH€ 5,80
Magnesium€ 2,66
Microalbumine urine€ 3,49
Natrium€ 1,65
NT-proBNP€ 15,67
Oestradiol€ 7,61
Prolactine€ 6,11
PT-INR€ 3,16
PTH€ 9,01
PSA€ 6,43
Reticulocyten€ 2,52
Transferrine€ 4,24
Triglyceriden€ 2,41
Trombocyten€ 1,95
Troponine€ 8,48
TSH€ 4,77
Ureum€ 1,53
Urinescreen + -sediment€ 5,03
Urinezuur€ 1,69
Vitamine B1€ 10,47
Vitamine B6€ 10,77
Vitamine B12€ 6,20
Vitamine D€ 8,13

Voedselallergiescreen

indien pos 5 vervolgonderzoeken

€ 12,37

€ 61,85

Zwangerschapstest HCG urine€ 8,38
Terug naar boven