Home

Korte dagbehandeling (met operatie)

U komt binnenkort naar het St. Antonius Ziekenhuis voor een operatie. U krijgt dan de korte dagbehandeling. Dit is een behandeling waarbij u kort in het ziekenhuis wordt opgenomen en, als alles goed gaat, snel weer naar huis mag. 

Deze informatie gaat over de gang van zaken tijdens uw korte dagbehandeling, niet over de ingreep zelf. Wilt u meer weten over uw ingreep, informeer dan bij uw arts of verpleegkundige.

De medewerkers van het St. Antonius doen er alles aan om uw opname prettig en veilig te laten verlopen. Laat het ons weten als u iets niet begrijpt of als u vragen of twijfels heeft. Vraag uw arts of verpleegkundige gerust om uitleg. Wij hopen dat u zich snel op uw gemak voelt in ons ziekenhuis.

Hieronder leest u hoe u zich kunt voorbereiden op uw korte dagbehandeling. 

De opnametijd is ongeveer 1 uur voor u op de operatieafdeling wordt verwacht. Na de operatie blijft u gemiddeld 1 uur op de uitslaapkamer en nog 1 uur op de afdeling. Hier leest u de informatie die van belang is voor uw opname.

Voorbereiding Opname

Met uw arts heeft u besproken dat u geopereerd wordt. Voor een veilige behandeling is een goede voorbereiding belangrijk. Daarom heeft u een afspraak met de Voorbereiding Opname (dit kan telefonisch of fysiek zijn). Hier werken medewerkers van verschillende disciplines, zoals anesthesiologie (narcose of verdoving), verpleegkundige intake en opnameplanning. Samen met u beoordelen zij uw gezondheidstoestand. Daarnaast inventariseren ze uw medicijngebruik en kijken ze of er eventueel maatregelen nodig zijn voor en na de behandeling.

Voor dat u naar het ziekenhuis komt

De afdeling Opname spreekt met u de opnamedatum af. De opnametijd ontvangt u 2 werkdagen voor uw opname in de middag via een SMS-bericht.

Instructies rondom de ingreep

 • U mag de eerste nacht alleen thuis zijn mits u alle dagelijkse handelingen zelfstandig kunt doen en iemand kunt bellen als u hulp nodig heeft.
 • Na de ingreep mag u niet zelf rijden. Regel daarom iemand die u brengt en ophaalt.
 • Afhankelijk van uw opnametijd mag u ‘s ochtends nog wel of niet eten of drinken. Volg de instructies goed op die u van ons heeft gekregen.
 • Verder neemt u de medicatie in als die is afgesproken met de anesthesist (zie verdere informatie onder het kopje 'aanvullende informatie rondom uw opname').
 • Kort voordat u vertrekt van huis neemt u 2 tabletten paracetamol van 500 mg in met een beetje water.
 • Vergeet ook niet een grote tas mee te nemen waar al uw spullen (en kleding) in kan.
 • En indien van toepassing een brillenkoker, gebitsbakje en/of doosje voor uw gehoorapparaat.

Contact opnemen

Als uw klachten tijdens de wachttijd veranderen, overleg dan met uw huisarts of behandelend specialist. Wijzigt uw gezondheidstoestand of bent u intussen opgenomen geweest in een (ander) ziekenhuis, neem dan contact op met Voorbereiding Opname.

Contactpersoon

Bespreek met uw familie en/of naasten wie tijdens uw opname uw contactpersoon is. De medewerkers van het ziekenhuis zijn verplicht de privacy van de patiënten te bewaken. Daarom wijst u (als dat kan) zelf van tevoren één of twee contactpersonen aan (bijvoorbeeld uw partner, kind of andere naaste). Alleen aan die contactpersonen geven wij informatie over hoe het met u gaat. 

Aanvullende informatie voor uw opname

Hieronder geven wij u aanvullende informatie rondom uw opname. Wij raden u aan deze informatie goed door te lezen voordat u naar het ziekenhuis komt.

Infectiepreventie

In sommige gevallen zijn bij een opname extra hygiënemaatregelen nodig. Als u een van de onderstaande vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, verzoeken wij u dit te melden bij Voorbereiding Opname:

 • Bent u de afgelopen 6 maanden behandeld in een buitenlandse zorginstelling?
 • Bent u de afgelopen 2 maanden opgenomen/behandeld in een Nederlandse zorginstelling?
 • Werkt of woont u op een bedrijf met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens?
 • Heeft u in de afgelopen 2 maanden in een centrum voor asielzoekers gewoond?
 • Bent u BRMO-positief?
 • Bent u MRSA-positief?
 • Bent u huisgenoot/partner/verzorger van iemand die MRSA-positief is?

Medicijnen

We vragen u:

 • Uw eigen medicijnen (in de oorspronkelijke verpakking) mee te nemen. Neem een voorraad voor 24 uur mee, voor het geval dat u iets langer in het ziekenhuis moet blijven.
 • Een actueel medicatieoverzicht van de apotheek mee te nemen of uw apotheek toestemming te gegevens om uw gegevens met ons te delen.
 • Om als er na het medicatiegesprek wijzigingen optreden in uw medicijngebruik, deze zelf aan uw arts door te geven bij aanvang van uw opname.

Kleding en lichamelijke verzorging

Het is handig wanneer u:

 • Verder raden wij u aan kleding aan te trekken die lekker zit en die u makkelijk aan- en uit kunt trekken en slippers/pantoffels mee te nemen.
 • Geen make-up, nagellak of sieraden draagt. Heeft u gelnagels? Dan dient u minstens 1 gelnagel te verwijderen.
 • Voor de opname een bad of douche neemt en uw haar wast. Het kan na een operatie soms even duren voordat u dit weer kunt doen.
 • Op de dag van uw opname geen bodycrème gebruikt, hierdoor plakken de stickers van de hartbewakingsapparatuur niet goed.

Niet meenemen

Op de Dagbehandeling worden uw spullen in een kluisje opgeborgen. Desondanks vragen we u geen waardevolle spullen, geld of sieraden mee te nemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Mocht u iets kwijt zijn, meld dit dan bij de verpleegkundige en doe in geval van diefstal aangifte bij de politie.

Telefoon

U kunt uw mobiele telefoon op de afdeling gewoon gebruiken. Medewerkers van de afdeling zijn niet verantwoordelijk voor uw telefoon wanneer u uw ingreep krijgt. Voor aanvang van de ingreep kunt u uw telefoon opbergen in de kledingkast waar u ook uw andere spullen in opbergt. De kledingkast kan op slot. De sleutel van de kast kunt u afgeven aan de verpleegkundige. Hij/zij neemt deze in bewaring tijdens uw operatie.

Mijn Antonius 

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Hiermee heeft u toegang tot uw persoonlijke gegevens. We adviseren u om voor uw opname al een account (https://www.antoniusziekenhuis.nl/mijnantonius)aan te maken. Zo kunt u tijdens en na uw opname belangrijke informatie inzien.

In het ziekenhuis

In het ziekenhuis (locatie Utrecht) volgt u route 6 (de routes en nummers staan op de bordjes
in de hal) en meldt u zich bij de receptie/balie.

 • De secretaresse brengt u naar de kamer op de afdeling. Uw begeleider mag nog mee naar de kamer zodat deze weet waar hij/zij u later kan ophalen. Daarna vertrekt de begeleider van de afdeling.
 • De zorgassistent ontvangt u en neemt de gang van zaken door.
 • In een apart kleedhokje kleedt u zich uit en doet u een operatiejasje en een badjas van het ziekenhuis aan. De zorgassistent stopt uw spullen in een tas en zet uw naam er op. Deze komen in een kast die op slot kan.
 • Daarna wordt u in uw badjas opgehaald door een verpleegkundige die u naar de Holding (voorbereiding OK) brengt.
 • Op de Holding neemt u plaats op het bed, waarmee u naar de operatiekamer wordt gebracht.

Voordat u weer naar huis gaat

Na de operatie brengen we u naar de uitslaapkamer, waar u langzaam wakker wordt en waar de verpleegkundige u observeert.

 • Eventueel komt daar ook de arts langs die u geopereerd heeft om te kijken hoe het met u gaat.
 • Als u helemaal wakker bent en de verpleegkundige ziet dat het goed met u gaat krijgt u eventueel een ijsje of wat water.
 • Daarna brengen wij u in de rolstoel terug naar de kamer waar u uw tas met uw spullen krijgt. Daar kleedt u zich weer aan. Als het nodig is, helpen we u daarbij.
 • Daar krijgt u iets te eten en te drinken.
 • Als de arts die u geopereerd heeft akkoord gaat met uw ontslag, mag u weer naar huis.
 • Indien nodig krijgt u een recept voor medicijnen mee en instructies met een telefoonnummer dat u kunt bellen als er thuis problemen zijn. We maken eventueel een afspraak voor een controle in het ziekenhuis.
 • Degene die u komt halen, mag u komen ophalen bij de kamer op de afdeling (route 6).

Als u weer thuis bent

 • U heeft een telefoonnummer gekregen dat u kunt bellen als er problemen zijn.
 • De eerste dag dat u thuis bent, belt de verpleegkundige om te horen hoe het met u gaat.

Vragen na ontslag

Als er thuis vragen of problemen ontstaan, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw huisarts. Ook kunt u het ziekenhuis bellen:

 • Zijn er vragen omtrent uw operatie belt u dan binnen kantoortijden de poli van de specialist.
 • Bij overige vragen kunt u bellen met het algemene nummer van het ziekenhuis 088 320 30 00 en vragen naar de afdeling waar u was opgenomen.
 • Bij dringende vragen ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp via 088 320 33 00.
 • Bij vragen over uw medicijnen kunt u contact opnemen met de St. Antonius Apotheek via 088 320 73 50 (maandag t/m vrijdag 08.00 tot 18.00 uur, weekend 08.00 tot 16.30 uur).

Veiligheid, rechten en plichten

In het St. Antonius doen we er alles aan om u goede en veilige zorg te bieden en informeren we graag over uw rechten en plichten.  

Op onze website vindt u op de pagina Veiligheid, rechten & plichten informatie over hoe u zelf meewerkt aan een veilige behandeling in het ziekenhuis, zoals veiligheidskaarten, informatie over de 3 goede vragen bij Samen Beslissen en verwijzingen naar patiënteninformatie en patiëntenverenigingen enzovoorts.

De informatie over uw rechten en plichten verwijst onder andere naar onze huisregels, onze klachtenregeling en informatie en afspraken over het hoofdbehandelaarschap,  behandelwensen- en beperkingen, orgaandonatie, privacy en persoonsgegevens.  

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Voorbereiding Opname 088 320 31 00.

Code ALG 59-AD

Terug naar boven