Kosten en zorgverzekering

Onderhandelingen met verzekeraars in volle gang

Status afspraken 2019

Ziekenhuizen onderhandelen elk jaar met zorgverzekeraars over de prijs, het volume en de kwaliteit van zorg. Door goede afspraken met de zorgverzekeraars te maken probeert het
St. Antonius Ziekenhuis te voorkomen dat u zelf de rekening van het ziekenhuis ontvangt*.

Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent contractering. Zodra wij tot overeenstemming zijn gekomen met zorgverzekeraars voor 2019 zullen wij dat op deze pagina bekendmaken.

Ziekenhuiszorg (Medisch Specialistische Zorg)

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft vandaag een akkoord bereikt met VGZ, ook voor hun budgetpolis Zekur. Eerder hadden wij al afspraken gemaakt met CZ, Ohra, Delta Lloyd, Eno, ONVZ, Zorg & Zekerheid, DSW, Stad Holland, ASR, Ditzo en de Amersfoortse afspraken gemaakt over het leveren van ziekenhuiszorg in 2019. Het betreft afspraken over alle zorg uit het basispakket** en de budgetpolissen (ook wel selectieve polissen genaamd) van deze verzekeraars.

BELANGRIJKE WIJZIGING INZAKE BUDGETPOLISSEN ZILVEREN KRUIS 2019

Zilveren Kruis heeft het St. Antonius Ziekenhuis voor 2019 niet gecontracteerd voor haar Basis Budget polissen (ook wel selectieve of budgetpolissen genaamd). Als u een dergelijke polis bij Zilveren Kruis afsluit voor 2019, dan heeft u beperkte keuzevrijheid. Dit houdt in dat u een keuze kunt maken uit een beperkt aantal ziekenhuizen en gecontracteerde zorgverleners. Alleen dan wordt ook uw geplande zorg volledig vergoed. Lees hier wat dit voor u kan betekenen.

Andere zorgverzekeraars sluiten ons voor zover nu bekend niet uit voor hun budgetpolissen.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Met alle zorgverzekeraars zijn we op dit moment nog in gesprek over de contractering van de geestelijke gezondheidszorg die wij aanbieden.

Overzicht status afspraken

Bekijk hier de status van de contractering per zorgverzekeraar voor 2019.

Wilt u weten of uw onderzoek/behandeling (volledig) wordt vergoed? Raadpleeg dan de polisvoorwaarden van uw verzekering of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

* Betreft het basispakket, met inachtneming van wettelijk eigen risico- en bijdrage.

** Dit geldt dus niet voor de zorg uit het aanvullende pakket. Hiervoor sluit u desgewenst zelf een aanvullende verzekering af bij uw zorgverzekeraar.

Afspraken met alle zorgverzekeraars over 2018

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt over het leveren van zorg in 2018. Het betreft afspraken over minimaal de zorg uit het basispakket* en tevens afspraken over budgetpolissen. Ook in 2018 kunnen alle verzekerden met een budgetpolis bij ons terecht voor volledig vergoede zorg**.

* Dit geldt niet voor de zorg uit het aanvullende pakket. Hiervoor sluit u desgewenst zelf een aanvullende verzekering af bij uw zorgverzekeraar.

** Mits basispakket en inachtneming van wettelijk eigen risico- en bijdrage.