Kosten en zorgverzekering

Afspraken met alle verzekeraars afgerond voor 2019

Afspraken over ziekenhuiszorg

Ziekenhuizen onderhandelen ieder jaar met zorgverzekeraars over de prijs, het volume en de kwaliteit van zorg. Door goede afspraken met de zorgverzekeraars te maken probeert het
St. Antonius Ziekenhuis te voorkomen dat u zelf de rekening van het ziekenhuis ontvangt.

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt over het leveren van ziekenhuiszorg in 2019. Het betreft afspraken over alle zorg uit het basispakket*. Iedereen kan dus ook in 2019 voor volledig vergoede zorg** in ons ziekenhuis terecht.

Enige uitzondering hierop is de vergoeding voor patiënten die voor het jaar 2019 een budgetpolis afsluiten bij Zilveren Kruis (genaamd Basis Budget of Selectieve polis). Zilveren Kruis vergoedt hun geplande ziekenhuiszorg namelijk tot maximaal 75%, de overige kosten moeten deze patiënten zelf betalen. Met budgetpolissen van andere zorgverzekeraars dan Zilveren Kruis kunt u in 2019 wel op een volledige vergoeding rekenen.

Kijk hier voor meer informatie over de budgetpolissen van Zilveren Kruis en ProLife.

Afspraken over geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Met alle verzekeraars zijn afspraken gemaakt voor 2019. Formeel gezien zijn we nog in onderhandeling met VGZ, maar wij verwachten dat dit op heel korte termijn rond zal komen.

Overzicht van gecontracteerde zorgverzekeraars

Bekijk hier met welke zorgverzekeraars wij afspraken hebben gemaakt voor 2019.

Wilt u weten of uw onderzoek/behandeling (volledig) wordt vergoed? Raadpleeg dan de polisvoorwaarden van uw verzekering of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

*Dit geldt dus niet voor de zorg uit het aanvullende pakket. Hiervoor sluit u desgewenst zelf een aanvullende verzekering af bij uw zorgverzekeraar.

**Mits basispakket en met inachtneming van wettelijk eigen risico- en bijdrage.

Situatie met ingang van 13-12-2018