Kosten en zorgverzekering

Afspraken met alle verzekeraars over ziekenhuiszorg in 2017

Situatie op 12-12-2016

Afspraken over ziekenhuiszorg basispakket en budgetpolissen

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt over het leveren van ziekenhuiszorg in 2017. Het betreft afspraken over minimaal de zorg uit het basispakket* en tevens afspraken over budgetpolissen. Bijzonder om te vermelden is dat ook in 2017 alle verzekerden met een budgetpolis bij ons terecht kunnen voor volledig vergoede zorg **.

Ziekenhuizen onderhandelen ieder jaar met zorgverzekeraars over prijs, het volume en de kwaliteit van zorg. Door goede afspraken met de zorgverzekeraars te maken, probeert het St. Antonius Ziekenhuis te voorkomen dat u zelf de rekening van het ziekenhuis ontvangt. 

Gecontracteerde zorgverzekeraars en polissen 

Bekijk hier een overzicht van de zorgverzekeraars waarmee we een contract hebben gesloten voor 2017 en de diverse verzekeringen die zij aanbieden.

Wij adviseren u bij de keuze van uw zorgverzekering en voorafgaand aan uw bezoek aan het St. Antonius Ziekenhuis uw verzekeringsvoorwaarden te raadplegen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. 

Afspraken over geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

De onderhandelingen met zorgverzekeraars over de geestelijke gezondheidszorg die wij aanbieden vanuit onze psychiatrische afdeling (PAAZ) bevinden zich in de afrondende fase. In verband met een landelijke discussie als gevolg van systeemwijzigingen in het najaar van 2016 hebben de onderhandelingen vertraging opgelopen.

Via deze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent de contractering.
 

* Dit geldt niet voor de zorg uit het aanvullende pakket. Hiervoor sluit u desgewenst zelf een aanvullende verzekering af bij uw zorgverzekeraar.

** Mits deze zorg binnen het basispakket valt. Houd hierbij ook rekening met het wettelijk eigen risico en uw eigen bijdrage.