Onze resultaten

Sterftecijfer 2021

Wat is het sterftecijfer (HSMR)?

HSMR staat voor Hospital Standardised Mortality Ratio, oftewel gestandaardiseerd sterftecijfer. Het is een indicator om sterfte in Nederlandse ziekenhuizen te vergelijken. Hierbij wordt het verwachte aantal te overlijden patiënten afgezet tegen het werkelijk aantal overleden patiënten. Dit cijfer varieert in de Nederlandse ziekenhuizen, waarbij 100 als gemiddelde wordt gesteld.

Sterftecijfer St. Antonius Ziekenhuis over 2021

Over het jaar 2021 is de HSMR voor het St. Antonius Ziekenhuis vastgesteld op 97. Dat is lager dan het sterftecijfer uit 2020, in dat jaar lag het sterftecijfer op 103. Het St. Antonius Ziekenhuis wijkt niet significant af van het landelijke gemiddelde van 100. Het sterftecijfer wordt berekend voor het gehele St. Antonius Ziekenhuis, met locaties in Nieuwegein, Utrecht en Woerden. De HSMR 2021 is voor alle ziekenhuizen berekend zonder coronaopnames.

Wat betekent dit?

Een sterftecijfer lager dan 100 suggereert dat er minder mensen zijn overleden dan verwacht. Het sterftecijfer wordt volgens een complex model (HSMR-model) door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend. De uiteindelijke uitkomst is mede afhankelijk van de wijze van registreren en de score van andere ziekenhuizen.

Bekijk ons HSMR-rapport over 2019-2021

Kwaliteit van zorg

Kwaliteit van zorg wordt binnen het St. Antonius Ziekenhuis bij voorkeur gemonitord met indicatoren op aandoeningsniveau en transparant vergeleken met andere ziekenhuizen in programma’s als de Nederlandse Hart Registratie (voorheen Meetbaar Beter) en Samen Beter Santeon (waardegedreven zorg) rondom aandoeningen.

Terug naar boven