Agenda

Last van bloedneuzen? Kom naar de landelijke patiëntendag ROW/HHT

De ziekte van Rendu-Osler-Weber (ROW) is een zeldzame aandoening. Voor mensen met deze aandoening organiseert Harteraad en het ROW-team van het St. Antonius Ziekenhuis op 2 november de 11e landelijke ROW-patiëntendag. 

Programma

Op de patiëntendag staan er onder andere presentaties op het programma over het laatste nieuws over ROW/HHT dat tijdens het wereldcongres ROW/HHT is besproken. Tijdens het congres kwam onder andere aan bod dat recente resultaten van wereldwijd klinisch onderzoek nieuwe inzichten bieden in de beste manier om ROW/HHT te diagnosticeren en behandelen. Bij deze presentaties is er voor de aanwezigen voldoende gelegenheid om vragen te stellen. Het programma wordt afgesloten met een vragenuurtje met het artsenpanel en een borrel met een drankje en hapje om 17.00 uur.

  • Wanneer: zaterdag 2 november 2019, aanvang 13.00 uur (inloop vanaf 12.00 uur)
  • Waar: conferentiecentrum Zonheuvel in Doorn
  • Toegang: de toegang is gratis.

Aanmelden en meer informatie

Wilt u graag bij deze bijeenkomst aanwezig zijn? Meld u dan aan op de website van de Harteraad.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Harteraad via T 088 111 16 00.

Wat is de ziekte van  ROW/HHT?

De ziekte van Rendu-Osler-Weber (ofwel hereditaire hemorrhagische teleangiëctasieën - HHT)  is een zeldzame, erfelijke vaatziekte, die gekenmerkt wordt door gemakkelijk bloedende, verwijde haarvaten in de huid en slijmvliezen en abnormale vaatverbindingen in organen. Bijna alle ROW-patiënten hebben regelmatig al dan niet ernstige bloedneuzen, waarvoor soms behandeling door een (in ROW gespecialiseerde) KNO-arts noodzakelijk is.
Lees op onze webpagina over Rendu-Osler-Weber meer over deze aandoening.