Behandelingen & onderzoeken

Maagoperaties bij ernstig overgewicht

Extreem overgewicht kan veel lichamelijke klachten veroorzaken en zelfs uw levensverwachting verkorten. Het behandelend team besluit of u in aanmerking komt voor een maagoperatie en zo ja, welke ingreep voor u het meest geschikt is.

In deze folder kunt u lezen wanneer u voor een operatie in aanmerking komt en wat de voor- en nadelen van de ingreep zijn.

Op deze pagina snel naar

Code
CHI 14