Coronavirus

Maatregelen coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, nemen we een aantal maatregelen. Het belangrijkste uitgangspunt is dat we u vragen om alleen naar het ziekenhuis te komen als dit noodzakelijk is. 

Poliklinieken Mijdrecht, Overvecht en Houten dicht

Vanaf maandag 23 maart zijn de poliklinieken Mijdrecht, Overvecht en Houten tot nader order gesloten. Op deze locaties vindt dus ook geen diagnostiek plaats. Locatie Woerden blijft open.

Toegangscontrole

Bij de hoofdingangen van onze ziekenhuislocaties vindt vanaf donderdag 19 maart  toegangscontrole plaats. Bezoekers en medewerkers worden bij binnenkomst gecontroleerd op verkoudheidsklachten en koorts en gewezen op de geldende hygiënerichtlijnen. Deze extra maatregel is bedoeld om de verspreiding van het coronavirus verder in te dammen en om het ziekenhuis klaar te maken voor een eventuele toename in het aantal patiënten dat met het virus is besmet. Lees hier meer over dit onderwerp.

Maatregelen bezoekers en begeleiders

De bestaande bezoekers- en begeleidersregeling is per direct aangescherpt. Dit betekent het volgende:

 • Kom alleen naar het ziekenhuis als dit noodzakelijk is.
 • De bezoektijden worden beperkt tot 1 uur per dag: van 19.00 tot 20.00 uur.
 • Er mag maximaal 1 bezoeker tegelijk op bezoek komen.
 • Tijdens het bezoekuur mag er niet gewisseld worden van bezoek en mag de bezoeker de kamer niet verlaten.
 • Voor specifieke gevallen kan een uitzondering worden gemaakt, zoals bij de afdeling Neonatologie en bij patiënten in stervensfase. De verpleegkundige overlegt hierover met u.
 • Bij bezoek van een patiënt in isolatie wordt het isolatieprotocol gevolgd.
 • Patiënten bij wie (een verdenking van) corona is vastgesteld, mogen geen bezoek ontvangen.
 • Patiënten die opgenomen zijn op de Intensive Care, mogen geen bezoek ontvangen.
 • Begeleiders van patiënten mogen in principe niet het ziekenhuis in. Wij verzoeken u om de patiënt af te zetten bij de Kiss & Ride. 
 • Heeft u klachten als hoesten, benauwdheid en/of koorts? Kom dan niet naar het ziekenhuis. Het bezoeken van uw familielid/naaste is dan ook niet toegestaan.
 • De algemene hygiënerichtlijnen van het RIVM blijven gelden: was uw handen regelmatig, hoest en nies in uw elleboog, gebruik papieren zakdoekjes, schud geen handen en probeer indien mogelijk minimaal 1,5 meter afstand te houden.

We realiseren ons dat bovenstaande nogal wat van u vraagt. Wij vragen om uw begrip en nadrukkelijk om uw medewerking om onze patiënten en onze onmisbare medewerkers te beschermen.

Griepachtige klachten? Kom niet naar het ziekenhuis

Heeft u klachten zoals hoesten, benauwdheid en/of koorts? Kom dan niet naar het St. Antonius.

We vragen u vriendelijk om ons alleen bellen als het dringend is. Zo houden we het ziekenhuis goed bereikbaar.

Poli-afspraken en operaties

Tot nader order worden afspraken op de polikliniek uitgesteld of waar mogelijk vervangen door telefonische afspraken. Patiënten voor wie dit geldt, worden van te voren gebeld hierover. Als patiënten niet gebeld worden, gaat de afspraak gewoon door.

Tot nader order annuleren we, waar dit kan, geplande operaties. Patiënten om wie dit gaat, worden hierover gebeld. Het St. Antonius bekijkt of de geplande operaties voor de weken daarna kunnen doorgaan. Zodra dit duidelijk is, melden we dit hier en nemen we contact op met de patiënten wie dit betreft. 

Inloopspreekuur Check je plek gaat niet door

Ook het inloopspreekuur 'Check je plek' van de poli Dermatologie gaat om dezelfde reden tot nader order niet door. Lees meer hierover.

Maatregelen uitgifte geneesmiddelen

Met de huidige ontwikkelingen rondom de verspreiding van het coronavirus, neemt het risico op een tekort aan geneesmiddelen toe. De (ziekenhuis)apotheek van het St. Antonius Ziekenhuis neemt daarom maatregelen in de voorziening van geneesmiddelen om schaarste te voorkomen.

Patiënten van het St. Antonius Ziekenhuis krijgen momenteel voorrang bij het leveren van acute geneesmiddelen na een behandeling in het ziekenhuis. Mogelijk wordt uw medicatie voor een kortere periode meegegeven dan u gewend bent. Op basis van de beschikbare voorraad en/of mogelijk risico voor patiënten maken we hierin weloverwogen keuzes.
Zo doen we ons uiterste best om, ondanks mogelijke schaarste, toch iedereen van goede farmaceutische zorg te voorzien.

  Bijeenkomsten

  Besloten is om tot nader order alle informatie- en patiëntenbijeenkomsten in ons ziekenhuis niet te laten doorgaan. 

  Pendelbus en kinderopvang

  Tot nader order rijden er geen pendelbussen tussen onze locaties. Ook is kinderopvang nijntje op onze locaties Utrecht en Nieuwegein gesloten.

  Hygiënemaatregelen

  We vragen iedereen om de onderstaande hygiënemaatregelen te volgen: