Aandoeningen

Macula-degeneratie

Elk oog heeft een zogenaamde 'gele vlek', ook wel macula genoemd. Deze kan door slijtage van het oog worden aangetast. Dit wordt ook wel macula-degeneratie genoemd. Als de macula niet goed functioneert wordt het zicht wazig.

Op deze pagina snel naar

Meer over macula-degeneratie

De gele vlek ligt in het centrum van het netvlies (het netvlies ligt achter in het oog). De gele vlek is het meest gevoelige deel van het netvlies en zorgt ervoor dat we scherp kunnen zien.

Als de gele vlek niet goed functioneert, wordt ons zicht wazig. Bovendien lijkt het centrum van het gezichtsveld (het midden van wat u ziet) donkerder dan de rest. Hierdoor wordt het moeilijker om te lezen en fijn werk te verrichten, zoals een draad in een naald doen.

Hoewel macula-degeneratie het gezichtsvermogen in het centrum vermindert, vermindert het gezichtsveld (alles wat u buiten het centrum om u heen ziet) in het algemeen niet. Bijvoorbeeld: u kunt een klok wel zien, maar u kunt niet zien hoe laat het is. Macula-degeneratie kan uiteindelijk tot slechtziendheid leiden, niet tot blindheid.

Oorzaken

Veel oudere mensen krijgen macula-degeneratie als gevolg van het normale proces van veroudering in het lichaam.

Toon meer over macula-degeneratie

Symptomen

Macula-degeneratie kan leiden tot verschillende klachten. Soms verliest één oog het zicht terwijl het andere oog nog jaren lang goed blijft zien. In het begin zult u nog weinig klachten hebben; u ziet minder goed dan voorheen. Later worden lezen en fijn werk doen moeilijker. De kleuren kunnen minder helder zijn. Bij lezen kunnen woorden er vervormd of onduidelijk gedrukt uitzien. Rechte lijnen kunnen vervormd raken, met name in het centrum van het zicht. Ook kan er in het centrum een stuk van het gezichtsveld verdwenen zijn.

Soorten

De 2 meest voorkomende vormen van macula-degeneratie zijn:

1. Droge macula-degeneratie

Deze vorm komt het meeste voor en wordt veroorzaakt door veroudering van het netvliesweefsel. Het gezichtsvermogen wordt langzaam minder.

2. Natte macula-degeneratie

Deze vorm komt bij ongeveer 10% van de patienten voor en ontstaat doordat er zich abnormale bloedvaatjes vormen in het slijtagegebied. Deze vaatjes kunnen gaan bloeden of lekken waardoor u het centrum van uw gezichtsveld niet meer kunt zien. Het verlies aan gezichtsvermogen ontstaat snel en is ernstig.

Toon meer

Onderzoeken

De meeste mensen komen er pas achter dat ze macula-degeneratie hebben als ze bij hun oogarts komen omdat ze minder goed gaan zien. De oogarts zal allereerst de binnenkant van het oog nauwkeurig onderzoeken. Met behulp van oogdruppels gaat uw pupil wijd open. Vervolgens bestudeert de oogarts de binnenkant van het oog. Soms laat de arts u een kaartje met lijnen zien en vraagt hij of zij u om aan te geven of er stukken uitgevallen zijn of dat er lijnen krom lopen. Ook kan de arts speciale foto’s van uw netvlies maken om te bekijken of er abnormale bloedvaatjes zijn die lekken.

Behandelingen

Een echte behandeling van de aandoening bestaat helaas niet. Sommigen menen dat bepaalde vitamines of sporenelementen helpen, maar hier is geen bewijs voor. Een nieuwe bril helpt niet. Soms (en dat is maar in een kleine minderheid van de gevallen!) kan een laserbehandeling zinvol zijn. Hierbij worden de abnormale vaatjes dichtgebrand, waardoor het slijtageproces vertraagd kan worden. Ook voor een chirurgische ingreep komt maar een klein deel van de patiënten in aanmerking.

De behandeling richt zich erop om u te helpen zo goed mogelijk met uw kwaal te leren leven. Er zijn verschillend optische hulpmiddelen mogelijk, zoals een loep, speciale brillen met kijkertjes of een tv-loep. De low-vision-specialist die met uw oogarts samenwerkt, kan u hiermee helpen.

Wanneer contact opnemen

Neem contact op met uw oogarts wanneer:

  • u meer vervormd gaat zien of
  • als u plotseling snel minder gaat zien.

Deze verschijnselen kunnen er namelijk op wijzen dat de aandoening verergert.

Code
OOG 09-A