Nieuwsbrief Onder Artsen juni/juli 2017

MCC door onder een nieuwe naam

In januari heeft het MCC een evaluatie gehouden en op basis daarvan opnieuw doel en werkwijze vastgesteld. Dit is vastgelegd in een ‘kerndocument’ wat gedeeld wordt met de verschillende besturen. Tevens is afgesproken onder een naam verder te gaan die duidelijker weergeeft wat het overleg inhoudt. Hiertoe is gekozen voor ‘Huisartsen en Specialisten Overleg St. Antonius, met als ‘ondertitel’ Samen op één lijn. In beeld ziet dit er als volgt uit:

Huisartsen en Specialisten Overleg