Behandelingen & onderzoeken

Medicijnen bij pulmonale hypertensie

De specifieke PH-medicijnen zijn bedoeld voor patiënten met PAH én CTEPH die niet geopereerd (PEA-operatie) kunnen worden.

De medicijnen spelen een rol bij het verlagen van de bloeddruk in de longslagader. Sommige medicijnen worden met een pompje of infuus ingebracht. Verder zijn er ondersteunende medicijnen, zoals antistollingsmiddelen en plastabletten.

Op deze pagina snel naar

Meer over medicijnen bij pulmonale hypertensie

Bij een behandeling met medicijnen zijn de controles op de polikliniek in het begin iedere 3 maanden. De tijd tussen de controles wordt verder uitgebereid als het goed gaat en kan soms plaatsvinden in het eigen ziekenhuis in de buurt van de woonplaats van de patiënt. Hier leest u welke medicijnen de kwaliteit van leven bij pulmonale arteriële hypertensie aanzienlijk kunnen verbeteren en levensverlengend zijn.

Behandeling

Tabletten

Calciumantagonisten (CCB)
Bij een kleine groep van de PH-patiënten (5-10 %) blijkt de hoge bloeddruk in de long niet alleen door verdikking van de bloedvatwand veroorzaakt te worden maar ook door samenknijpen van spiertjes rondom de bloedvaten. Calciumantagonisten zijn medicijnen die dit samenknijpen bij deze groep kunnen afremmen.

 • Nifedipine (Adalat®)
 • Tildiazem

Endotheline-antagonisten (ERA’s)
Deze geneesmiddelen blokkeren het hormoon dat zorgt voor een vaatvernauwing, waardoor vaatverwijding optreedt.

 • Bosentan (Tracleer®)
 • Ambrisentan (Volibris®)
 • Macitentan (Opsumit®)                                                                                              

Fosfodiësteraseremmers (PDE-5)
PDE-5 is een enzym dat een rol speelt bij de verwijding en vernauwing van het bloedvat. Remming van dit enzym zorgt voor bloedvatverwijding. 

 • Sildenafil (Revatio®)
 • Tadalafil (Adcirca®)

Solube Guanylate Cyclate (sGC) stimulator
Riociguat een nieuw medicijn dat de longslagaders wijder maakt, zodat het hart gemakkelijker bloed door de longen kan pompen. Het mag niet in combinatie met PDE-5 middelen worden gebruikt. 

 • Riociguat (Adempas®)

Intraveneuze, subcutane en inhalatiemedicijnen

Naast medicijnen in tabletvorm zijn er ook medicijnen die op een andere manier worden toegediend.

Intraveneus: het toedienen van medicijnen via een ader (via een infuus en/of injectie in de ader).
Subcutaan: het toedienen van medicijnen  via een onderhuidse injectie.
Inhalatie: het toedienen van medicijnen door het inhaleren via de neus of de mond.

Prostacyclines
Prostacycline is een lichaamseigen stof die aangemaakt wordt in de wand van het bloedvat. Het heeft een krachtig vaatverwijdend effect.

Deze drie werkingen zorgen voor verlaging van de bloeddruk in de longvaten.

 • Epoprostenol (Flolan®/Veletri®, intraveneus)
 • Treprostinil (Remodulin®, subcutaan of intraveneus)
 • Iloprost (Ventavis®, inhalatie)

Epoprostenol
De patiënt begint met epoprostenol in het ziekenhuis, onder begeleiding van een longarts die in pulmonale hypertensie gespecialiseerd is. Nadat de patiënt is ingesteld, gaat hij/zij naar huis met een draagbare infuuspomp waaraan een medicatiecassette is bevestigd.

De medicatiecassettes worden thuis dagelijks verwisseld.

Deze medicatie mag alleen in overleg met de behandelende PH-specialist worden gestopt.  

Epoprostenol wordt continu intraveneus toegediend via een onderhuidse infuuspomp zoals bijvoorbeeld een Port-A-Cath® (PAC), Hickman® of Broviac® catheter.

Treprostinil
Treprostinil (Remodulin®) wordt continu zowel intraveneus als subcutaan toegediend. De patiënt begint met Trepostinil in het ziekenhuis, onder begeleiding van een longarts die in pulmonale hypertensie gespecialiseerd is.

Nadat de patiënt is ingesteld, gaat hij/zij naar huis met een draagbare infuuspomp. De medicatiespuiten worden tussen de 1 en 7 dagen thuis  verwisseld  .  Deze medicatie mag alleen in overleg met de behandelende PH-specialist worden gestopt.   

Iloprost
Iloprost (Ventavis®) kan met behulp van een vernevelapparaat (I-Neb) worden geïnhaleerd.

De patiënt begint met Iloprost in het ziekenhuis, onder begeleiding van een longarts die in pulmonale hypertensie is gespecialiseerd. Hij/zij gaat daarna met een handzaam en klein vernevelapparaat naar huis.  

De werkingsduur van Iloprost is 1-2 uur. De patiënt moet daarom zo'n 6 tot 9 keer per dag worden verneveld. Hoe vaak precies verschilt per patiënt, afhankelijk van de individuele behoefte en verdraagzaamheid.  

Deze medicatie mag alleen in overleg met de behandelende PH-specialist worden gestopt.   

Nazorg

Wat kunt u zelf doen

Er is een aantal maatregelen dat u zelf kunt nemen om toename van klachten te voorkomen. Bijvoorbeeld door aandacht voor goede voeding.

Expertise en ervaring

Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein is in Nederland erkend als nationaal expertise centrum voor PAH en CTEPH. Naast de medicamenteuze behandeling van PAH en CTEPH vindt hier ook de operatie een dotterbehandeling plaats bij CTEPH. In een multidisciplinair team wordt nauw samengewerkt tussen diverse specialisten, zoals een longarts, cardioloog, radioloog, hartchirurg, MDL-arts, PH verpleegkundigen, psychologen etc.

Gerelateerde informatie

Code
LON 70-B1