Medisch Coördinatie Centrum (MCC)

Het St. Antonius Ziekenhuis en de huisartsen in de regio Utrecht werken samen in het Medisch Coördinatie Centrum (MCC). Het MCC wil de relatie en samenwerking tussen medisch specialisten en huisartsen bevorderen en de communicatie en bereikbaarheid verbeteren. Daarnaast zijn de onderlinge contacten en het afstemmen en bieden van gezamenlijke zorg een terugkerend thema.

In het MCC zijn de huisartsenverenigingen Zuidwest Utrecht, Noordwest Utrecht en Utrecht stad vertegenwoordigd, samen met de medische staf van het St. Antonius Ziekenhuis. Het MCC wordt ondersteund door de beleidsadviseur en contactpersoon eerste lijn vanuit het St. Antonius Ziekenhuis. Het MCC vergadert tien keer per jaar.

Voor vragen kunt u terecht bij Marieke Verlaat, coördinator van het MCC en beleidsadviseur/contactpersoon eerste lijn via
E m.verlaat@antoniusziekenhuis.nl of T 06 23 15 17 13.