Behandelingen & onderzoeken

Medisch maatschappelijk werk

Ziek zijn of een opname in het ziekenhuis kan een ingrijpende ervaring zijn. Een ervaring die invloed heeft op het lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden. Soms komt de patiënt hierdoor voor problemen te staan die gevolgen hebben voor de patiënt zelf, zijn of haar gezin of werk.

De medisch maatschappelijk werker kan hierbij ondersteunen met informatie, advies, begeleiding en/of bemiddeling. In deze folder leest u meer over de mogelijkheden.

Op deze pagina snel naar

Code
MW 01