Privacy en veiligheid

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal: bezwaar of geen bezwaar?

Tijdens een behandeling en/of onderzoek legt het St. Antonius medische gegevens van zijn patiënten vast. We gebruiken deze gegevens soms voor wetenschappelijk onderzoek of voor kwaliteitsregistraties.

Hiermee willen we de zorg van toekomstige patiënten verbeteren. Wanneer patiënten niet willen dat wij hun medische gegevens gebruiken, kunnen zij bezwaar maken.

Op deze pagina snel naar

Meer over medische gegevens

Met medische gegevens worden alle gegevens bedoeld die in het kader van het onderzoek en/of de behandeling van de patiënt worden verzameld. Deze gegevens worden opgeslagen in zijn/haar elektronisch patiëntendossier. De medische gegevens die gebruikt worden voor onderzoek of kwaliteitsregistraties zijn niet direct herleidbaar tot de betreffende persoon.

Gebruik lichaamsmateriaal voor kwaliteitscontrole

Heeft u in ons ziekenhuis een onderzoek ondergaan waarvoor lichaamsmateriaal is afgenomen? Dan blijft er nadat het onderzoek is uitgevoerd vaak nog materiaal over. Dit materiaal bewaren we een bepaalde tijd voor het geval er verdere analyse van het weefsel nodig is. Een deel van het overgebleven lichaamsmateriaal kan ook worden gebruikt voor kwaliteitscontrole. Lees meer over gebruik van lichaamsmateriaal en over hoe u hiertegen bezwaar kunt maken op onze webpagina: Gebruik van lichaamsmateriaal.

Bezwaar of geen bezwaar

Wij vragen u aan te geven of het ziekenhuis uw medische gegevens wel of niet mag gebruiken voor kwaliteitsregistratie en wetenschappelijk onderzoek. Wilt u daarom nadenken over de volgende 2 vragen:

2 vragen

  • Heeft u er bezwaar tegen als we u benaderen om deel te nemen aan wetenschappelijke studies?
  • Heeft u er bezwaar tegen als we uw medische gegevens gebruiken om onze zorg te verbeteren voor kwaliteitsregistratie of wetenschappelijk onderzoek? Deze gegevens zijn niet direct herleidbaar tot uw persoon. De gegevens kunnen gebruikt worden voor onderzoek dat gepubliceerd wordt in een wetenschappelijk tijdschrift. Bezwaarregistratie is niet van toepassing op voor het St Antonius Ziekenhuis verplichte (landelijke) kwaliteitsregistraties.

Wat te doen bij bezwaar of geen bezwaar? 

  • Heeft u geen bezwaar? Dan hoeft u niets te doen.
  • Wanneer u wel bezwaren? Dan kunt u dit laten weten via Mijn Antonius of melden bij de poli of uw behandelend arts. U mag op elk moment bezwaar maken en u hoeft niet te vertellen waarom. Uw voorkeur leggen wij dan vast in uw elektronisch patiëntendossier. De keuze die u maakt heeft verder geen invloed op uw behandeling.
Toon meer

Regels bij geen bezwaar

In dit geval gebruiken wij uw medische gegevens voor kwaliteitsregistraties en wetenschappelijk onderzoek. U krijgt geen informatie over de resultaten van het onderzoek als de nieuwe kennis niet van belang is voor uw eigen ziekte en/of behandeling. Wanneer de arts denkt u dat u dit wel moet weten, dan informeert hij u of uw huisarts hierover. Dit gebeurt maar zelden. Als u niet geïnformeerd wilt worden, kunt u dit ook melden bij uw behandelend arts.

Het kan soms lang duren voordat de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek leiden tot betere behandelingen. U ontvangt hier geen bericht over en ook geen geld voor het beschikbaar stellen van uw medische gegevens. De gegevens die gebruikt worden zijn niet herleidbaar tot uw persoon. Uw privacy is dus gewaarborgd.

Toon meer

Meedoen aan uitgebreider wetenschappelijk onderzoek

Als patiënt van het St. Antonius kunt u ook gevraagd worden om mee te doen aan uitgebreider medisch-wetenschappelijk onderzoek. Als er voor een wetenschappelijk onderzoek extra handelingen, onderzoeken of gedragsregels nodig zijn, mag dit niet zonder uw schriftelijke toestemming. Als we u hiervoor vragen, informeren we u eerst over het betreffende onderzoek. U kunt op de vraag of u mee wilt doen altijd ‘nee’ antwoorden. Als u helemaal niet gevraagd wilt worden, kunt u dit doorgeven aan uw behandelend arts. Uw bezwaar wordt dan genoteerd in uw patiëntendossier.

Wilsonbekwaamheid en minderjarigheid

Het kan zijn dat u deze informatie leest als begeleider of vertegenwoordiger van een patiënt. Bijvoorbeeld omdat u de ouder bent van een kind jonger dan 16 jaar, de mentor bent van een verstandelijk beperkte patiënt of een patiënt vertegenwoordigt die in coma ligt. Aan deze patiënten die (tijdelijk) niet voor zichzelf kunnen beslissen, biedt de wet extra bescherming.

Als u ouder/voogd bent van een minderjarige patiënt of wettelijk vertegenwoordiger van een patiënt die niet zelf kan beslissen (een wilsonbekwaam persoon), kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van medische gegevens van deze patiënt.

Heeft u vragen of klachten?

Als u  vragen heeft of niet tevreden bent met de manier waarop er in het St. Antonius Ziekenhuis wordt omgegaan met uw medische gegevens, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de functionaris Gegevensbescherming: St. Antonius Ziekenhuis - T.a.v. de heer J. (Jos) Pel - Functionaris Gegevensbescherming - Postbus 2500 - 3430 EM Nieuwegein, - fg@antoniusziekenhuis.nl.

Een deel van deze tekst is afkomstig uit de folder ‘Wetenschappelijk onderzoek met uw overgebleven lichaamsmateriaal: geen bezwaar?’ van COREON (Commissie Regelgeving Observationeel Onderzoek) en VUmc. De inhoud is aangepast aan de situatie zoals die zich voordoet in het St. Antonius Ziekenhuis.

Code
ALG 56-AD