ROW Expertisecentrum

Meer over ons ROW Expertisecentrum

ROW is een zeer zeldzame ziekte. Daardoor kan het zijn dat de aandoening niet of pas in een laat stadium wordt herkend. Een expertisecentrum kan daar verandering in brengen, doordat er artsen bij betrokken zijn die juist veel ervaring hebben met het vaststellen en behandelen van ROW.  Lees hier meer over: