Behandelingen & onderzoeken

Multidisciplinair overleg pijnbestrijding

Uw specialist heeft u aangemeld voor het multidisciplinair overleg pijnbestrijding (MDO). Dit houdt in dat u op één middag meerdere afspraken heeft bij verschillende specialismen. Hieronder leest u wat deze afspraken inhouden.

U  krijgt bij de neuroloog, revalidatiearts, psychiater en de anesthesioloog een afspraak op dezelfde middag. Deze afspraken vinden plaats in het St. Antonius Ziekenhuis op de locatie Nieuwegein.

Op deze pagina snel naar

Meer over multidisciplinair overleg pijnbestrijding

Afspraak met de neuroloog

Tijdens deze afspraak wordt naar de aard en het beloop van de pijn gekeken. Ook wordt u neurologisch onderzocht om te bepalen of er sprake is van zenuwpijn.

Afspraak met de revalidatiearts 

Tijdens deze afspraak wordt bekeken welke invloed de pijn heeft op uw fysieke handelingen. 

Afspraak met de psychiater

Tijdens deze afspraak wordt dieper ingegaan op de pijn die u ervaart en de eventuele gevolgen hiervan voor u en uw omgeving. Tijdens deze afspraak krijgt u ook een vragenlijst. 

Multidisciplinair overleg

Na bovenstaande afspraken wordt u weer verwacht op de Polikliniek Pijnbestrijding nr. 90, waarna het multidisciplinair overleg zal plaatsvinden.

Bij dit multidisciplinair overleg zijn aanwezig: de anesthesioloog/pijnarts, neuroloog, revalidatiearts, psychiater en assistenten in opleiding voor de betrokken specialismen.

Tijdens het overleg, waar u zelf ook bij aanwezig bent, krijgt u te horen of u in aanmerking komt voor neuromodulatie. Dit kan dus ook betekenen dat u niet geaccepteerd wordt voor neuromodulatie.

Bij gebleken geschiktheid krijgt u bij de doktersassistente een afspraak voor een intakegesprek bij de pijnconsulent. U krijgt een pijndagboek en een vragenlijst mee die u tijdens het intakegesprek bespreekt.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met onze Polikliniek Pijnbestrijding op locatie Nieuwegein (Poli 90): 088 320 68 00.

Code
PP 27-A