Nieuwe Mijn Antonius

Het nieuwe Mijn Antonius biedt meer mogelijkheden én inzicht in de eigen behandeling

Medio maart vonden er Duodagen in het St. Antonius plaats. Wij kregen toen diverse vragen van huisartsen over de mogelijkheden van het nieuwe patiëntenportaal als straks het nieuwe EPD live is (medio oktober 2017). Het nieuwe Mijn Antonius biedt patiënten straks meer mogelijkheden én inzicht in de eigen behandeling. Tot nu toe konden patiënten via de beveiligde omgeving alleen afspraken maken en vragenlijsten invullen. Straks kan er meer.

Allereerst: Patiënten die geen gebruik willen maken van het patiëntenportaal hoeven dit natuurlijk niet. De mensen die het wél willen, krijgen sneller en meer inzicht in hun behandeling. De patiënt zelf kan die gegevens na 14 dagen inzien via Mijn Antonius. Daarvóór ontvangt u als huisarts, zoals nu ook al het geval is, een brief met alle gegevens van uw patiënt (via Zorgmail).

Wat kan er straks zoal?

Zodra de patiënt is ingelogd op zijn eigen beveiligde pagina, kan hij zien hoe zijn behandelteam eruit ziet en kan hij ook direct een vraag stellen aan zijn behandelend arts. Deze vraag komt dan binnen bij de polikliniek. Daar wordt de vraag vervolgens beantwoord (responstijd nog vast te stellen) of doorgestuurd naar de desbetreffende arts. Ook kan de patiënt, na een bezoek aan een medisch specialist, het bezoekverslag online inzien. Dit geldt ook voor de vervolgafspraken, de voorgeschreven medicatie, instructies van de arts en/of uitgezette verzoeken naar bijvoorbeeld het laboratorium of afdeling Radiologie.

Ook uitslagen van onderzoeken zijn voor de patiënt in te zien. Voor poliklinische onderzoeken geldt daarvoor een inzagetermijn van twee weken, klinische patiënten zien de uitslagen 24 uur na ontslag.

In het patiëntenportaal krijgt de patiënt verder inzicht in zijn medicatiegebruik en eventuele allergieën. Herhaalrecepten kunnen, voor zover het medicijnen betreft die zijn voorgeschreven door het ziekenhuis, via het portaal worden aangevraagd.

Uiteraard blijft het mogelijk om afspraken, zowel eerste consulten als vervolgafspraken, via het portaal te maken. Combinatieafspraken van bijv. onderzoek en consult kunnen niet gepland worden via Mijn Antonius.