Nieuwe website voor St. Antonius én voor u!

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft sinds 14 maart jl. een nieuwe website. Een site die ontwikkeld is voor en samen met onze patiënten. Een site die u helpt om informatie makkelijker te vinden, of u nu op uw PC, tablet of mobiele telefoon kijkt.

Wat is er nieuw?

  • De site is op ieder scherm goed te bekijken, zowel op desktop, tablet als op smartphones.
  • Op uw mobiel kunt u alle telefoonnummers aanklikken en direct bellen.
  • Onze specialisten staan met een nieuwe foto op de site. Per specialist staat vermeld op welke locaties hij/zij werkt.
  • De informatie over routes, parkeren en voorzieningen vindt u nu per locatie.
  • De informatie over specialismen, aandoeningen, behandelingen en onderzoeken is onderling gekoppeld, zodat u makkelijker alles kunt vinden.
  • Nieuwsberichten zijn eenvoudig te delen via social media.

De komende maanden worden er nog nieuwe gebruiksmogelijkheden, informatiepagina’s, foto’s en filmpjes aan de site toegevoegd. De site blijft dus continu in ontwikkeling. We doen het graag goed, maar het kan tenslotte altijd nog beter!

Integratie web- en folderteksten

Het St. Antonius maakt gebruik van geprinte patiëntenfolders. Daarnaast staat er ook patiënteninformatie op de website. De informatie van deze twee bronnen is soms niet eenduidig en dat kan tot verwarring leiden. Daarom is op deze website een begin gemaakt met het samenvoegen van beide informatiekanalen. De informatie van het web kan straks in geprinte vorm meegegeven worden als folder. Omdat het om een groot aantal teksten gaat dat zorgvuldig moet worden vergeleken en aangepast, kost dit veel tijd.

Voorlopig vindt u bij veel aandoeningen, behandelingen en onderzoeken een korte tekst met daarbij de folder. De komende maanden zullen deze folders gefaseerd vervangen worden door goed printbare webteksten.    

Wij hopen dat u snel de weg vindt op onze site. Komt u ondanks alle aandacht die wij eraan hebben besteed toch nog een onvolkomenheid tegen (bijvoorbeeld een spelfout of niet-werkende link), dan helpt u ons door dit te melden via internet@antoniusziekenhuis.nl. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.