Nieuws
29 september 2021

13 oktober 2021: Verwenochtend voor (ex-)patiënten met borstkanker

Verwennen en versterken

Tijdens de jaarlijkse borstkankermaand in oktober doen we graag iets extra’s voor onze patiënten. Daarom verzorgen wij zowel in Utrecht als in Tiel een verwenochtend voor (ex-)patiënten met borstkanker.

Onder begeleiding van experts kunt u tijdens twee verwenmomenten genieten van
ontspanning en ervaringen delen.

Programma

  • 10.00 - 11.00 uur: yoga
  • 10.00 - 11.00 uur: wandeling
  • Pauze
  • 11.30 - 12.30 uur: yoga
  • 11.30 - 12.30 uur: wandeling

Locaties

Aanmelden

Aanmelden voor locatie Utrecht kan via deze link. Inschrijving gaat op volgorde van
aanmelding. Er is plaats voor maximaal 25 personen per sessie.

Voor locatie Tiel kunt u zich niet digitaal aanmelden, patiënten worden op deze locatie persoonlijk uitgenodigd.

We houden het nieuws omtrent het coronavirus en de geldende maatregelen goed in de
gaten. Mocht hierin iets veranderen, dan informeren we u hierover via de e-mail.

Bovenstaande informatie vindt u ook in deze pdf-versie.

De Verwenochtend wordt georganiseerd door het Borstcentrum van het St. Antonius Ziekenhuis in samenwerking met het Buddyhuis en Ziekenhuis Rivierenland.