Nieuws
18 maart 2020

Actueel nieuws over het coronavirus

Hieronder vindt je de laatste ontwikkelingen over het coronavirus voor jou als zwangere, kraamvrouw of partner. De zorg voor onze patiënten is onze eerste prioriteit. Omdat de veiligheid van onze patiënten en medewerkers voorop staan en wij de landelijke ontwikkelingen volgen, nemen wij bij Geboortezorg ook extra maatregelen.

Ook geven we je graag relevante informatie voordat je ons bezoekt. Daarnaast zijn het voor iedereen bijzondere en onzekere tijden. Zeker wanneer je je op wat voor manier dan ook kwetsbaarder voelt, bijvoorbeeld als zwangere. Wij kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt, bijvoorbeeld wat je kunt doen om besmetting te voorkomen, of de baby risico loopt of wat je moet doen als je besmet bent.

Veel gestelde vragen van zwangere vrouwen over COVID-19


Zoals ongetwijfeld bekend, kun je veel informatie vinden op de site van het RIVM. Belangrijke veel gestelde vragen zetten we hieronder op een rijtje.

Ben ik besmet met het Coronavirus?
Op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 kunt u zien of er een indicatie is verdere testen te doen naar het COVID-19 virus. Bij twijfel neemt u telefonisch contact op met uw huisarts.
Mocht u overwegen uw verloskundig zorgverlener hiervoor te bezoeken, leg dan eerst telefonisch contact voor advies.

Verloopt een infectie met COVID-19 ernstiger voor een zwangere vrouw?
Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met COVID-19. Het is nog onzeker of bij een infectie met COVID-19 het verloop anders is dan bij vrouwen die niet zwanger zijn. Van andere virale infecties weten we dat er meer kans is op longproblemen als een vrouw zwanger is.


Kan de ongeboren baby geïnfecteerd raken tijdens de zwangerschap of bevalling?
Tot nu toe is er geen directe overdracht (verticale transmissie) van het COVID-19 virus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Het virus is tot nu toe niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind via de gewone mens-op-mens route (horizontale transmissie).


Kan ik een miskraam krijgen van COVID-19?
Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met een infectie met COVID-19 meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies. Mogelijk is er iets meer vroeggeboorte, maar het is nog niet duidelijk of dit spontane vroeggeboorte is of dat een zwangerschap op medische gronden vroegtijdig beëindigd is.


Ik heb nu een infectie met COVID-19 en zit in thuisisolatie, gaat mijn afspraak met de verloskundige of gynaecoloog door?
Overleg met uw verloskundig hulpverlener wat te doen in dit specifieke geval.


Ik heb nu een infectie met COVID-19, mag ik thuis bevallen?
Op basis van beperkt beschikbare data adviseren wij tijdens de actieve infectie een ziekenhuisbevalling met bewaking (cardiotocogram, CTG) van de foetus. Als de infectie > 14 dagen geleden was, vervalt dit advies.


Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met COVID-19 heb?
Er is geen contra-indicatie voor borstvoeding. COVID-19 is niet aangetoond in moedermelk. Aangeraden wordt om borstvoeding te geven met een mondkap en hygiënemaatregelen in acht te nemen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik). Omdat het wel mogelijk is om de baby te infecteren in uw nabijheid, valt het te overwegen om (gekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven.


Ik ben genezen van een infectie met COVID-19, ben ik nu onder controle van een gynaecoloog?
In principe is een doorgemaakte infectie met COVID-19 geen medische indicatie. Wel wordt voorlopig aangeraden groei-echo’s te laten maken.


Klik hier voor meer vragen en antwoorden over het virus en zwangerschap.
Heb jij of je partner mogelijk klachten of heb je toch nog echt een dringende vraag, neem dan contact op met je zorgverlener. Kom niet zomaar met klachten naar ons ziekenhuis of St. Antonius Geboortezorg.

Verscherpte bezoekregeling Geboortezorg

Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, is de bestaande bezoekersregeling sinds 25 maart verder aangescherpt bij Geboortezorg. Hoe lastig ook, we vragen jullie voor je eigen veiligheid en die van ons en onze patienten, om je hier echt aan te houden. Dit betekent het volgende:
• Heb je klachten als hoesten, benauwdheid en/of koorts? Kom dan niet naar het ziekenhuis. Het bezoeken van je naaste is dan ook niet toegestaan.

Bezoek is helaas niet toegestaan. We hanteren dus geen bezoekuur meer.
De partner is wel altijd (24/7) welkom, mits er uiteraard geen klachten zijn. 
Als de partner positief is/klachten heeft, kan hij helaas niet bij de bevalling zijn. Uiteraard wordt dit vooraf besproken.
• Voor specifieke gevallen kan overleg gepleegd worden met de behandelaar, zoals bij de afdeling Neonatologie. Op onze locatie Nieuwegein is bezoek voor de Neonatologie helaas niet gestaan, alleen de ouders zijn welkom.
• De algemene hygiënerichtlijnen van het RIVM blijven gelden: was je handen regelmatig, hoest en nies in de elleboog, gebruik papieren zakdoekjes, schud geen handen en houd 1,5 meter afstand.

Helaas ontkomen ook wij niet aan deze maatregelen. We realiseren ons dat deze maatregelen nogal wat impact hebben. Om zo goed en veilig mogelijk voor iedereen te kunnen zorgen vragen we jullie medewerking.

Maatregelen polikliniek

Voor jouw én onze veiligheid, moeten we ook voor onze poliklinieken maatregelen nemen om de omgeving zo veilig mogelijk te houden. Dit betekent het volgende:
• Mensen met klachten zoals hoesten, niezen, benauwdheid en/of koorts kunnen helaas niet mee bij de afspraak aan de polikliniek. Graag buiten het ziekenhuis wachten. Dit geldt helaas ook voor begeleiders zonder klachten.
• Heb je zelf klachten als zwangere? Neem dan eerst contact op met ons. Bij verkoudheidsklachten en koorts kunnen wij dan al maatregelen nemen zodat je niet in de wachtruimte zit en op een aparte kamer gezien kan worden.
Er mogen geen partners, naasten of kinderen mee naar de afspraak

Gedurende deze bijzondere tijd is kortdurend facetimen of skypen aan het einde van de echo toegestaan. In het kader van de AVG is filmen niet toegestaan.
• Om besmetting te voorkomen hebben wij de lectuur en het speelgoed uit de wachtkamer gehaald. Ook nemen wij speciale schoonmaakregels in acht en gebruiken wij zo nodig hygiënische hulpmiddelen.
Sinds 16 maart worden afspraken op de polikliniek mogelijk uitgesteld of waar mogelijk vervangen door telefonische afspraken. Patiënten voor wie dit geldt, worden van tevoren gebeld hierover. Als patiënten niet gebeld worden, gaat de afspraak gewoon door.

Geen rondleidingen en informatieavond
 

Op basis van de landelijke richtlijnen is besloten om in ieder geval tot 1 juni bijeenkomsten in ons ziekenhuis niet door te laten gaan. Dit betekent helaas dat de rondleidingen bij St. Antonius Geboortezorg tot 1 juni vervallen. Alle deelnemers hebben een mail ontvangen. Als Geboortezorg vinden we het jammer dat we de bijeenkomsten moeten annuleren. We realiseren ons dat jullie toch graag een kijkje hadden willen nemen op onze afdeling en de informatie hadden willen ontvangen. Heel veel informatie over onze zorg kun je vinden op deze website. Je vindt er bijvoorbeeld een praktische presentatie over de route naar en bij Geboortezorg op het moment dat jullie echt bij ons komen bevallen.

Vragen? Stel ze gerust aan je zorgverlener of aan ons. En hopelijk kunnen we jullie op een later moment alsnog verwelkomen bij een rondleiding van Geboortezorg.

Ook onze informatieavond Een goede start vervalt in april en mei. De deelnemers hebben informatie ontvangen. Veel informatie over bijvoorbeeld borstvoeding kun je ook vinden op onze website. Heb je specifieke vragen over borstvoeding dan kun je mailen naar onze lactatiekundigen.

Meer algemeen nieuws over het coronavirus vind je hier. Hartelijk dank voor jullie medewerking en begrip om onze patiënten en onze medewerkers te beschermen! Samen zorgen we zo voor veilige zorg.