Nieuws
23 december 2017

Afspraken met alle zorgverzekeraars voor 2018

Situatie op 22 december 2017 - Afspraken over basispakket en budgetpolissen

Het St. Antonius heeft met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt over het leveren van ziekenhuiszorg ziekenhuiszorg en geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in 2018. Het betreft afspraken over alle zorg uit het basispakket* en tevens afspraken over budgetpolissen. Ook in 2018 kunnen alle verzekerden met een budgetpolis bij ons terecht voor volledig vergoede zorg**.

Ziekenhuizen onderhandelen elk jaar met zorgverzekeraars over de prijs, het volume en de kwaliteit van zorg. Door goede afspraken met de zorgverzekeraars te maken, probeert het St. Antonius te voorkomen dat u zelf de rekening van het ziekenhuis ontvangt.

Overzicht van gecontracteerde zorgverzekeraars 2018

Bekijk hier de status van de contractering per zorgverzekeraar voor de ziekenhuiszorg en geestelijke gezondheidszorg die wij aanbieden in 2018.
Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent de contractering.

Wilt u weten of uw onderzoek/behandeling (volledig) wordt vergoed? Raadpleeg dan de polisvoorwaarden van uw verzekering of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

* Dit geldt dus niet voor de zorg uit het aanvullende pakket. Hiervoor sluit u desgewenst zelf een aanvullende verzekering af bij uw zorgverzekeraar.

**Mits basispakket en inachtneming van wettelijk eigen risico en -bijdrage.