Nieuws
25 maart 2015

Budgetpolissen

De budgetpolissen van Zilveren Kruis Achmea en Avéro Achmea vergoeden niet volledig onze zorg

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft voor 2015 met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor minimaal de zorg uit het basispakket. Alleen de budgetpolissen van Zilveren Kruis Achmea en Avéro Achmea vergoeden in 2015 niet volledig alle onderdelen van onze zorg. Verzekerden met deze budgetpolissen (een relatief kleine groep patiënten) zijn wel verzekerd van een volledige vergoeding bij: spoedeisende hulp, verloskunde, in geval van een tertiaire verwijzing of als verzekerden jonger zijn dan 18 jaar. Voor de niet-budgetpolissen (natura of restitutie) zijn met alle verzekeraars, ook met Zilveren Kruis Achmea en Avéro Achmea afspraken gemaakt. 

Klik hier voor alle informatie over dit onderwerp op onze site.