Nieuws
5 juni 2019

Jaaroverzicht 2018: veel uitdagingen en resultaten

Jaaroverzicht 2018

2018 was voor het St. Antonius een dynamisch jaar met veel uitdagingen en resultaten. Hoogtepunten waren het behalen van het kwaliteitskeurmerk NIAZ-Qmentum en onze open dag op locatie Utrecht. Lees er alles over in het jaaroverzicht 2018.

In september stelden we ons ziekenhuis in Utrecht open voor belangstellenden uit de regio. Zo’n 5.000 bezoekers maakten kennis met onze zorg en volgden minicolleges, rondleidingen en deden mee aan allerlei andere activiteiten. In 2018 vierden we nog een ander feestje: het behalen van het belangrijkste kwaliteitskeurmerk voor ziekenhuizen: NIAZ-Qmentum. Dat betekent dat ons ziekenhuis voldoet aan de normen voor kwaliteit en veiligheid van het NIAZ. We behaalden het keurmerk met mooie resultaten. Als sterk punt noemt het NIAZ onder meer het hoge kwaliteitsbewustzijn bij medewerkers en medisch specialisten.

We voerden in 2018 ook de honderdste darmoperatie met robot uit, openden St. Antonius Geboortezorg in Utrecht en namen een nieuwe traumageriatrische verpleegafdeling voor ouderen in gebruik. Het zorgaanbod in Woerden veranderde naar brede poliklinische zorg en dagbehandeling. Ook startten we samen met ZorgSpectrum een proef met griepverpleegkundigen op de winterunit.

Onze medewerkers, onze drijvende krachten

Net als de gehele sector hadden wij in 2018 te maken met personeelstekorten. Dit vraagt veel van onze medewerkers. Dergelijke tekorten hebben immers impact op (de wachttijd voor) onze patiënten en leiden tot een hoge werkdruk bij ons personeel. Vanuit de visie dat onze medewerkers de drijvende krachten zijn in patiëntenzorg, is het behouden, opleiden en werven van medewerkers essentieel. Dit zetten we in 2019 onverminderd voort.

Toekomst

De zorg is continu in beweging en we beseffen dat de zorg de komende jaren geconfronteerd wordt met nieuwe uitdagingen. Terwijl landelijk is afgesproken de zorgkosten te verlagen, groeit de vraag naar zorg. Daarbij hebben we te maken met een personeelstekort. Dit heeft invloed op hoe we onze zorgverlening het beste kunnen inrichten. De komende jaren richt het St. Antonius zich op veilige en waardegedreven patiëntenzorg op het juiste moment, op de juiste plaats en met de best passende uitkomst voor elke patiënt. Hiervoor werkt het ziekenhuis aan de hand van het valuebased health care principe. Dat doen we niet alleen, maar samen met onze patiënten, regionale partners en binnen Santeon-verband.

Santeon samenwerking

Als Santeon ziekenhuis werken wij met zes andere topklinische ziekenhuizen samen om de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. Wat onze samenwerking uniek maakt, is dat onze professionals bij elkaar in de keuken kijken. Door samen te verbeteren profiteren onze patiënten van nog betere zorg, nu én in de toekomst.

Samen met het jaaroverzicht publiceren we ook de jaarrekening, waaruit blijkt dat we ook in 2018 een financieel gezond ziekenhuis zijn.