Nieuws
17 juli 2020

Jaaroverzicht 2019 gepubliceerd

jaaroverzicht 2019

Het jaaroverzicht 2019 van het St. Antonius Ziekenhuis is gepubliceerd op de website. 

Normaal gesproken besteden we in het jaaroverzicht veel aandacht aan onderwerpen die een belangrijke rol hebben gespeeld in ons ziekenhuis en in de zorg die we leveren. Door de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus brengen we dit jaar een verkorte versie uit van het jaaroverzicht.

In het voorwoord blikt de Raad van Bestuur terug op 2019, een jaar waarin het continu verbeteren van de patiëntenzorg wederom een belangrijke drijfveer voor ons is. Ook de samenwerking met andere Santeon-ziekenhuizen komt aan bod. Door kwaliteit van zorg met elkaar te meten, te reflecteren, te vergelijken, te verbeteren en te delen realiseren we nog betere uitkomsten voor onze patiënten. En in 2019 zijn we in het ziekenhuis begonnen met een experiment, waarin we dezelfde principes door vertalen naar de manier waarop wij onze processen inrichten in zorgketens.

In het Jaaroverzicht 2019 staan verder verhalen van patiënten over hun ervaringen met onze zorg, het financieel resultaat en het jaaroverzicht van Santeon.