Nieuws
10 november 2014

Kwaliteit van zorg bij kanker kan nog beter

St. Antonius werkt binnen Santeon intensief samen op gebied van zorg bij kanker

Santeon, het samenwerkingsverband van zes topklinische opleidingsziekenhuizen, waaronder ook het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein, vindt dat de kwaliteit van de zorg bij kanker in Nederland nog beter kan. Hoewel de kwaliteit van zorg in vergelijking met andere landen relatief hoog is, is er op veel aspecten verbetering mogelijk en nodig. Om sneller tot betere zorg voor patiënten te komen, werken de Santeon-ziekenhuizen nauw met elkaar samen. Zij delen kennis en ervaring en de medisch specialisten kijken bij elkaar ‘in de keuken’ om van elkaar te leren en elkaar te inspireren; ze nemen de beste voorbeelden over.

“Als een ziekenhuis op een bepaald aspect van bijvoorbeeld de borstkankerzorg beter scoort dan de andere ziekenhuizen, dan adopteert de rest dat als best practice”, aldus oncologisch chirurg Yvonne van Riet van het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven. “Zo komen de zes ziekenhuizen met elkaar tot de beste behandeling voor de patiënt, die veel verder gaat dan de huidige bestaande normen”, vult oncologisch chirurg Eino van Duyn van het Medisch Spectrum Twente te Enschede aan. Oncologisch chirurg Ron Koelemij van het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein: “Wij maken in korte tijd een enorme kwaliteitsslag. Wij noemen dat de Santeon Behandeling. Wij nemen geen genoegen met het gemiddelde, maar pakken het beste als de norm. Het belang van onze patiënten staat hierbij centraal.” 

Zo hebben de zes Santeon-ziekenhuizen in de afgelopen periode elkaar op borstkankerzorg continu uitgedaagd om de lat hoger te leggen. Hoger dan de Soncos-normen, de volumerichtlijnen en de normen die gelden voor het verkrijgen van het borstkankerlintje. En met succes. In het multidisciplinaire behandelteam zit bijvoorbeeld standaard een plastisch chirurg. Hierdoor is het gemakkelijker om een borstsparende operatie - uitgevoerd door de chirurg - en de eventuele reconstructie hiervan door de plastisch chirurg zodanig uit te voeren dat dit het beste behandelresultaat oplevert voor de patiënt. In veel andere ziekenhuizen moet een patiënt na een borstsparende operatie vaak opnieuw een traject in met een plastisch chirurg om de borst te reconstrueren. Dat is in een Santeon-ziekenhuis dus niet nodig omdat de plastisch chirurg van begin af aan onderdeel uitmaakt van het behandelteam.  

Een andere best practice die de Santeon-huizen hebben doorgevoerd is dat patiënten met borstkanker één aanspreekpunt hebben gedurende het hele zorgtraject. Daardoor hebben patiënten iemand op wie ze elk moment in het behandeltraject terug kunnen vallen; iemand die hun verhaal kent, en direct kan inspelen op vragen of behoeften.  

Het blijft niet bij de verbeteringen die de zes Santeon-ziekenhuizen nu al hebben doorgevoerd. De zorgprocessen worden continu bijgesteld op basis van nieuwe inzichten of normen om de kwaliteit verder te verhogen. Voor het komende halfjaar verwachten de zes huizen te realiseren dat vrouwen met verdenking op borstkanker in alle Santeon-ziekenhuizen binnen een dag terecht kunnen voor diagnostisch onderzoek. Nu kan dat al bij twee van de zes ziekenhuizen. Patiënten bij wie borstkanker wordt vermoed, leven daardoor minder lang in onzekerheid. Ook voor prostaat-, long-, en darmkanker worden de komende tijd best-practices in alle zes de ziekenhuizen ingevoerd.

De Santeon-ziekenhuizen maken de Santeon Behandeling ook inzichtelijk voor de patiënt. Op de websites van de zes ziekenhuizen staat wat een patiënt kan verwachten. Daarnaast ontvangen patiënten die een behandeltraject voor kanker ingaan binnenkort in alle Santeon-ziekenhuizen een magazine met uitleg over de Santeon Behandeling. 

Meer dan 10% van de patiënten met kanker wordt door de Santeon-ziekenhuizen behandeld. Daarmee zijn zij de grootste aanbieder van kankerbehandelingen in Nederland. 

Santeon

Santeon is de Nederlandse ziekenhuisketen van zes topklinische ziekenhuizen, te weten het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein, Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam, Medisch Spectrum Twente in Enschede en het Martini Ziekenhuis in Groningen. De zes ziekenhuizen werken op tal van terreinen intensief samen. 

Meer weten over een Santeon behandeling? Kijk dan op http://www.antoniuskankercentrum.nl/borstkanker/santeon en  www.santeonvoorborstkanker.nl.