Nieuws
14 november 2015

Cardioloog Lucas Boersma spreekt in Amerika

Deze week, op dinsdag 10 november, sprak cardioloog Lucas Boersma van het St. Antonius Ziekenhuis op één van de meest toonaangevende conferenties wereldwijd op het gebied van hartzorg in Florida, Amerika: The American Heart Association, tijdens de Late Breaking Clinical Trial sessies. Hij presenteerde daar de uitkomsten van een groot klinisch onderzoek naar de afsluiting van het linker hartoor (een kleine uitstulping van de hartboezem) bij mensen met boezemfibrilleren.

De ingreep

Door boezemfibrilleren kunnen in het hartoor van de linker boezem bloedstolsels ontstaan met een beroerte als mogelijk gevolg. Antistollingsmiddelen en controles door de trombosedienst waren tot 5 jaar geleden de enige remedie voor deze patiënten, zo'n vijf tot tien procent van alle 65-plussers. Het gaat om 125.000 tot 250.000 mensen. Veel patiënten kunnen echter geen antistollingsmiddelen slikken omdat ze te veel last hebben van bijwerkingen, zoals ernstige bloedingen. Deze ingreep, het plaatsen van een soort parapluutje dat via de lies wordt ingebracht in het linker hartoor, is daarom een uitkomst.

Het onderzoek

In 2010 werd in het St. Antonius de eerste hartoorafsluiting in Nederland gedaan. Sinds die tijd hebben cardiologen van het St. Antonius veel Europese cardiologen opgeleid om deze ingreep te doen. Het onderzoek, waarvan Boersma deze week de eerste resultaten presenteerde in Amerika, includeerde ruim 1000 patiënten in 47 landen in Europa en Rusland, en het Midden-Oosten met boezemfibrilleren. De resultaten laten zien wat het effect is van de hartoorafsluiting voor deze patiëntendoelgroep in eerste 30 dagen na de ingreep. Deze patiënten hebben groter risico op een beroerte en een groter risico op bloeding dan patiënten die bij eerdere studies zijn onderzocht. Hoewel alle patiënten eigenlijk antistollingsmedicijnen tegen beroerte zouden moeten gebruiken, was dat bij meer dan 60% niet mogelijk. De eerste resultaten laten zien dat bij 98,5% van de patiënten het parapluutje succesvol kon worden geplaatst; nog beter dan bij eerder onderzoeken al was gebleken. De veiligheid in de eerste week na de implantatie was ook 70% beter dan in de eerste studies. Bij patiënten die geen antistolling gebruikten ontstonden bovendien minder bloedingen. De hartoorafsluiting geeft dus een goed resultaat bij deze patiëntengroep.

Vergoeding

Deze resultaten en conclusies uit het onderzoek zijn belangrijk om de ingreep ook vergoed te krijgen in Nederland. Volgens het Nederlands Zorginstituut was er tot op heden namelijk onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat de ingreep voldoende effectief is en bepaalde risico’s met zich meebrengt waardoor de ingreep geen deel mag uitmaken van het basispakket. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) is echter van mening dat deze ingreep, voor patiënten waarbij geen of beperkte alternatieve interventies mogelijk zijn, een gewenste en relevante toevoeging is aan de bestaande zorg. Met deze veelbelovende resultaten hopen cardiologen in Nederland de ingreep alsnog vergoed te krijgen in Nederland. 

Meer informatie

Bekijk hier de video waarin dr. Boersma vertelt over zijn onderzoek op de American Heart Association. 
Op de site van Boezemfibrilleren legt dr. Boersma uit hoe de hartooringreep werkt.
            
Meer info over de hartoorafsluiting is ook te vinden op de website van het St. Antonius Hartcentrum.