Nieuws
18 december 2019

Maatregelen tegen VRE-bacterie

Update 18 december

Op locatie Utrecht is vorige week helaas weer een VRE-positieve patiënt gevonden. We onderzoeken nog of dit dezelfde stam is als de reeds eerder gevonden VRE-bacterie. Ook op verpleegafdeling A3 in Nieuwegein is de VRE-bacterie aangetroffen. Om verdere verspreiding te voorkomen, hebben we besloten om deze afdeling te sluiten en volledig schoon te maken.

Deze nieuwe bevindingen betekenen dat we het contactonderzoek gaan uitbreiden. Patiënten die risico hebben gelopen op besmetting, zullen volgende week een brief thuis ontvangen met nadere uitleg.

Alle VRE-positieve patiënten of patiënten die op de een of andere manier in contact hebben gestaan met de VRE, worden in isolatie verpleegd. Patiënten en overige bezoekers kunnen het ziekenhuis gewoon blijven bezoeken, zowel voor een polikliniekbezoek als voor een opname. Daar waar nodig, wordt men gewezen op de extra hygiënemaatregelen.

Meer informatie over de VRE-bacterie, onze maatregelen en wat het voor patiënten en bezoekers betekent, leest u helemaal onderaan van deze update.

Update 27 november

Op locatie Utrecht is verpleegafdeling 4C kortdurend gesloten geweest om verspreiding te voorkomen. Na uitgebreide reiniging- en desinfectie van de hele afdeling is deze sinds maandag 25 november weer volledig operationeel. Het contactonderzoek, onder patiënten die risico hebben gelopen op besmetting, loopt nog.

Uit de (periodieke) afdelingsscreenings zijn intussen op locatie Nieuwegein nieuwe patiënten positief bevonden op de VRE-bacterie. We onderzoeken momenteel of dit op toeval berust of dat er sprake is van overdracht op of tussen de locaties Utrecht en Nieuwegein. Ondertussen blijven we patiënten screenen en kunnen we nog niet uitsluiten dat er mogelijk meer VRE-patiënten uit de screenings komen.

De betreffende patiënten worden in isolatie verpleegd en de hygiënemaatregelen op de betreffende afdelingen zijn aangescherpt om verdere verspreiding te voorkomen.

Patiënten en overige bezoekers kunnen het ziekenhuis gewoon blijven bezoeken, zowel voor een polikliniekbezoek als voor een opname. Daar waar nodig, wordt men gewezen op de extra hygiënemaatregelen.

Meer informatie over de VRE-bacterie, onze maatregelen en wat het voor patiënten en bezoekers betekent leest u in het bericht hieronder.

Bericht van 13 november

Naar aanleiding van een reguliere afdelingsscreenings, is er op onze locatie in Utrecht de VRE-bacterie geconstateerd bij 3 patiënten. Op onze locaties in Nieuwegein en Woerden is geen VRE-bacterie gesignaleerd.

We treffen de nodige voorzorgsmaatregelen zodat de VRE-bacterie zich niet verder verspreidt. Een van deze maatregelen is het uitvoeren van een contactonderzoek onder patiënten die risico hebben gelopen op besmetting. Patiënten en overige bezoekers kunnen het ziekenhuis gewoon blijven bezoeken, zowel voor een polikliniekbezoek als voor een opname. Daar waar nodig, wordt men gewezen op de extra hygiënemaatregelen.

Wat is de VRE-bacterie?

De afkorting VRE staat voor Vancomycine Resistente Enterokok. Een enterokok is een bacterie die van nature bij mensen in de darm voorkomt. De VRE-bacterie is ongevoelig voor de meeste gangbare antibiotica, maar wel gevoelig voor zogenoemde reserve antibiotica. Gezonde mensen die een dergelijke bacterie bij zich dragen, ondervinden hier geen last van en worden er ook niet ziek van. Alleen bij verzwakte mensen kan de VRE soms infecties veroorzaken. De VRE-bacterie verdwijnt meestal vanzelf weer.

Informeren van patiënten

Patiënten die momenteel op de betreffende afdeling verblijven, zijn geïnformeerd. Patiënten die in de afgelopen periode opgenomen zijn geweest op deze afdeling en dus mogelijk de VRE-bacterie bij zich dragen, zijn in kaart gebracht en ontvangen binnenkort een brief om hen hierover te informeren. Bij een bezoek aan de polikliniek worden deze patiënten ook geïnformeerd en bij eventuele heropname zullen zij in contactisolatie verpleegd worden.

Isolatie en schoonmaak

De opgenomen patiënten die (mogelijk) drager zijn van de VRE-bacterie, worden volgens protocol in isolatie verpleegd. Daarbij gelden extra maatregelen op het gebied van hygiëne. Ook patiënten en bezoekers vragen wij actief mee te helpen aan een schone en veilige zorgomgeving door hun handen voor en na hun bezoek te desinfecteren met handalcohol.

Meer weten?

In onze veelgestelde vragen en antwoorden leest u alles wat u weten wilt over de VRE-bacterie. U kunt ook terecht op de website van RIVM voor meer informatie.