Nieuws
6 maart 2017

Maatregelen tegen VRE-bacterie in St. Antonius Nieuwegein

Kweekschaal voor microbiologisch onderzoek

Naar aanleiding van reguliere afdelingsscreenings is eind vorige week de VRE-bacterie geconstateerd bij 4 patiënten in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegen. Het betreft de afdelingen B3 (Zorgspectrum/herstel-afdeling) en F2 (Vaatchirurgie/Bariatrie) in Nieuwegein. In ons ziekenhuis Utrecht (Soestwetering) is momenteel geen VRE-bacterie gesignaleerd.

Maatregelen

Als gevolg hiervan worden momenteel geen patiënten opgenomen op afdeling B3 en worden alle patiënten in contactisolatie verpleegd. Verder worden alle opgenomen patiënten op de F2 en de B3 de komende dagen weer gekweekt op VRE. 

Informatie naar patiënten

Patiënten en bezoek die momenteel op de betreffende afdelingen verblijven zijn geïnformeerd. Patiënten die in de afgelopen periode opgenomen zijn geweest op een van deze afdelingen en dus mogelijk de VRE-bacterie bij zich dragen, zijn in kaart gebracht en ontvangen binnenkort een brief om hen hierover te informeren. Bij een bezoek aan de polikliniek worden deze patiënten ook geïnformeerd en bij eventuele heropname zullen zij in contactisolatie verpleegd worden. 

Hygiënemaatregelen

De reguliere hygiënemaatregelen zijn op deze afdelingen aangescherpt. Dit betekent onder andere een aangescherpt schoonmaakbeleid en extra alertheid op handhygiëne. Ook patiënten en bezoekers vragen wij actief mee te helpen aan een schone en veilige zorgomgeving door hun handen voor en na hun bezoek te wassen. Kijk hiervoor op onze hygiënekaart die elke patiënt tijdens de eerste opnamedag ontvangt. 
Afhankelijk van de kweekonderzoeken bekijken we per dag of en zo ja, welke extra maatregelen nodig zijn.

Ziekenhuisbezoek, afspraak of opname

Poliklinieken en verpleegafdelingen kunnen gewoon bezocht worden. Daar waar nodig, wordt men gewezen op de extra hygiënemaatregelen.

Patiënten die ingepland staan voor een operatie of opname hoeven zich geen zorgen te maken over eventueel besmettingsgevaar.

VRE-bacterie niet ziekmakend

De VRE staat voor Vancomycine Resistente Enterokok. Een enterokok is een bacterie die van nature bij mensen in de darm voorkomt. De VRE is een multiresistente enterokok die niet meer gevoelig is voor gangbare antibiotica, waardoor infecties veroorzaakt door deze bacterie, moeilijk te behandelen zijn. Deze resistente darmbacterie leidt bij gezonde mensen zelden tot ziekte. Het St. Antonius wil verspreiding van de bacterie in het ziekenhuis tegengaan omdat bij ernstig zieke mensen en mensen met een sterk verminderde weerstand wel gevaarlijke infecties kunnen optreden.

Veelgestelde vragen

In onze veelgestelde vragen en antwoorden leest u alles wat u weten wilt over de VRE-bacterie.