Nieuws
4 juli 2012

Malaria tijdens zwangerschap gevaar voor moeder en kind

Als een zwangere vrouw met malaria besmet raakt, kan haar baby in gewicht achterblijven. Dit verhoogt de kans dat een zuigeling overlijdt. Als malaria in een vroeg stadium van de zwangerschap herkend wordt, kunnen de schadelijke gevolgen voor de foetus beperkt blijven. Marcus Rijken, arts-assistent Gynaecologie en Verloskunde van het St. Antonius Ziekenhuis deed in Thailand onderzoek naar malaria in de zwangerschap en promoveerde op 20 juni aan de Universiteit Utrecht.

Zes jaar lang deed Marcus Rijken als arts-assistent Gynaecologie en Verloskunde van het St. Antonius Ziekenhuis onderzoek in vluchtelingenkampen bij de Thais-Birmese grens. Dit is een regio waar veel malaria voorkomt. Met een echoapparaat onderzocht hij zwangere vrouwen die geïnfecteerd waren door de malariaparasiet. Hij ontdekte dat malaria in de vroege zwangerschap kan leiden tot een kleinere placenta bij zwangere vrouwen. Met het gevolg dat een foetus minder voedingsstoffen binnenkrijgt en groeivertraging oploopt. Een malaria-infectie in de vroege zwangerschap leidt tot kleinere foetale hoofdjes dan verwacht voor de duur van de zwangerschap. Toch zijn er geen grote verschillen aan te tonen in foetale hersenontwikkeling tussen vroege behandelde malaria-infecties en niet-geinfecteerde zwangerschappen. 

De promovendus pleit ervoor dat zwangere vrouwen, die in streken wonen waar malaria voorkomt, regelmatig op zwangerschapscontrole komen. Zwangerschapsecho's spelen daarbij een belangrijke rol. Samen met zijn vrouw Machteld Boel - die de postnatale gevolgen van malaria in kaart bracht - leidde hij het lokale medische personeel van de Shoklo Malaria Research Unit op om met echografisch onderzoek de groei van een foetus te volgen.

Malaria is een levensbedreigende ziekte. Ieder jaar lopen 125 miljoen vrouwen het risico de ziekte te krijgen. Malaria is met medicijnen te behandelen, ook bij vrouwen die zwanger zijn. Marcus Rijken en Machteld Boel zullen dinsdagmiddag 19 juni een lezing geven over hun proefschriften op het symposium Malaria, maternal and infant health van het Amsterdam Institute for Global Health and Development.