Nieuws
22 februari 2019

Medio 2020: OK-dagbehandeling Woerden naar Utrecht/Nieuwegein

Zorgpassage Woerden

Op dit moment verzorgen wij in St. Antonius Woerden twee dagen per week OK-dagbehandeling. Onder andere vanwege aanhoudende personeelskrapte zijn we genoodzaakt dit anders in te richten vanaf medio 2020. Veel blijft hetzelfde: onze poliklinische en radiologische zorg en staaroperaties blijven we aanbieden in Woerden.

Wat gaat er veranderen en waarom?

De OK-dagbehandeling in Woerden wordt vanaf medio 2020 verplaatst naar Utrecht en Nieuwegein. Uitzondering hierop zijn de staaroperaties; deze blijven plaatsvinden in Woerden. Hoewel de OK-dagbehandeling in Woerden goed loopt, blijkt het toch lastig om drie locaties hiervoor open te houden. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de aanhoudende personeelskrapte en het feit dat het lastig is om de OK-dagbehandeling efficiënt te organiseren op drie locaties. Zo kunnen we in Woerden alleen laag complexe operaties uitvoeren bij specifieke patiëntgroepen die bovendien dezelfde dag nog naar huis moeten kunnen.

Daarnaast wordt de discussie over verplaatsing beïnvloed door de herontwikkelingsplannen van gebied Middelland van de gemeente Woerden. Wij nodigen de komende periode vertegenwoordigers van zorgaanbieders en inwoners van Woerden e.o. uit om mee na te denken over een passend en innovatief zorgaanbod. Uitgangspunt is namelijk dat wij zorg blijven bieden in Woerden. Gezien de vergrijzing denken we dat zorg voor ouderen daar een bijzondere plaats in moet krijgen. 

Wat betekent de verplaatsing voor St. Antonius Woerden?

Wij blijven als St. Antonius zorg bieden in Woerden. Zo blijven de poliklinieken van vrijwel alle specialismen en de staaroperaties in Woerden. Ook voor onderzoeken als echo-, röntgen-, MRI-CT-scans en scopie-onderzoek blijven patiënten op onze locatie in Woerden terechtkunnen. Dit geldt ook voor functieonderzoeken (ECG, fietstest), bloedprikken, gipsen en de St. Antonius Apotheek. Ook de huidige externe zorgverleners in ons pand zoals Daan Theeuwes Centrum, Sint Maartenskliniek en Zorgpension blijven op deze locatie, net als de winkels in de Zorgpassage en het restaurant. Daarnaast zijn wij van plan om andere vormen van zorg van Utrecht/Nieuwegein naar Woerden te verplaatsen. Hoe we de locatie op de langere termijn invullen, is nu nog in onderzoek en gaan we met de betrokkenen over in gesprek.

Onze patiënten blijven dus voor het merendeel van hun zorgvragen terechtkunnen in Woerden. Voor OK-dagbehandelingen als liesbreuken, verwijderen poliepen of pijnbehandelingen gaan patiënten medio 2020 naar Utrecht of Nieuwegein.

Zie voor meer informatie bijgaande vragen en antwoorden.