Nieuws
20 juni 2019

MRSA-bacterie aangetroffen

MRSA

In het St. Antonius Ziekenhuis is onlangs bij twee patiënten en twee medewerkers onverwacht de MRSA-bacterie aangetroffen. Alle noodzakelijke maatregelen zijn genomen om verdere verspreiding te voorkomen.

Verder onderzoek

Personen die contact hebben gehad met de patiënten die de MRSA bij zich dragen, zijn geïnformeerd en getest om te kijken of ook zij drager zijn van de bacterie. Patiënten die inmiddels het ziekenhuis hebben verlaten, ontvangen thuis een brief met kweekstokken om zelf te kweken. Patiënten die opgenomen zijn in ons ziekenhuis en de MRSA- bacterie bij zich dragen, worden in isolatie verpleegd.

De medewerkers die de MRSA bij zich dragen, voeren niet-patiëntgebonden werkzaamheden uit totdat zij weer vrij zijn van MRSA.

Wat is de MRSA-bacterie?

MRSA is een bacterie die niet gevoelig is voor de gebruikelijke antibiotica. Mensen kunnen deze bacterie bij zich dragen zonder ziek te zijn. MRSA-dragerschap is meestal van tijdelijke aard; men raakt de bacterie vaak ook weer vanzelf kwijt. Soms veroorzaakt de MRSA-bacterie een infectie. Besmetting met MRSA vindt voornamelijk plaats via direct contact. Zie voor meer informatie de website van RIVM

Afspraken gaan gewoon door

De onverwachte MRSA-bevindingen hebben geen gevolgen voor de reguliere bezoeken.  Onze verpleegafdelingen en poliklinieken zijn open en kunnen bezocht worden. Alle geplande afspraken gaan door.