Nieuws
6 april 2020

Neem ook nu contact op bij klachten!

vincent van dijk

Huisartsen, ambulancedienst en poliklinieken zien het aantal patiënten dat hun hulp inroept sterk afnemen. Het lijkt alsof mensen terughoudend zijn om bij klachten de huisarts of het overbelaste ziekenhuis in te schakelen. Dit beeld herkent ook Vincent van Dijk, cardioloog in het St. Antonius Ziekenhuis. “Wij roepen patiënten op om in geval van acute hartklachten of verergering van bestaande hartklachten zeker contact met ons op te nemen.”

Ook Van Dijk ziet dat er in zijn ziekenhuis de afgelopen periode minder patiënten met hartklachten worden opgenomen en beoordeeld worden op de eerste harthulp. “En dat terwijl er geen redenen zijn om aan te nemen dat deze klachten ook minder voorkomen”, reageert hij. “Wij roepen patiënten dan ook op om bij acute klachten die met het hart te maken kunnen hebben of bij een verergering van bestaande hartklachten, zoals pijn op de borst, kortademigheid, duizeligheid of hartkloppingen, contact op te nemen. Dit kan via de huisarts en in ernstige situaties door 112 te bellen.” 

Gevaarlijke situaties

Van Dijk waarschuwt dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan wanneer patiënten niet of te laat behandeld worden. “Bij ernstige hartproblemen, zoals een hartinfarct, kan dit leiden tot ernstige blijvende gezondheidsschade of zelfs overlijden. Helaas hebben we al dit soort situaties meegemaakt. En dat terwijl dit in veel gevallen te voorkomen is door tijdige diagnostiek en behandeling.”

De druk op de ziekenhuizen is als gevolg van het coronavirus groot; ook in het St. Antonius Ziekenhuis. Zorg die geen spoed heeft wordt uitgesteld of wordt op afstand georganiseerd. “Bij elke patiënten bekijken we of onderzoeken uitgesteld kunnen worden en of het acceptabel is om de controles uit te stellen”, aldus Van Dijk. “We bellen in die situaties patiënten wel op om te horen hoe het gaat en om te beoordelen of we telefonisch de behandeling kunnen of moeten aanpassen. Als wij of de huisarts inschatten dat de patiënt toch op korte termijn op de polikliniek gezien moet worden, zijn hier zeker mogelijkheden voor.”

Van Dijk benadrukt dat ook spoed en urgente hartzorg in de regio gewoon doorgaat. “Wij staan klaar om deze patiënten op te vangen en op deze aangewezen manier te behandelen. Ook in de situatie waar we nu in zitten.”