Nieuws
19 oktober 2021

Nieuwe onderzoeksmethode brengt hartproblemen kraakhelder in beeld

Hartonderzoek met licht radioactieve stof tijdens een PET CT-scan

Sinds kort is in het St. Antonius Ziekenhuis een nieuw hartonderzoek mogelijk, waarmee nauwkeuriger de doorbloeding en de werking van de hartspier kan worden bepaald. Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de licht radioactieve stof Rubidium-82 tijdens een PET CT-scan. Daarmee kunnen verstoringen in de doorbloeding van het hart veel nauwkeuriger in beeld gebracht worden dan voorheen.

Deze nieuwe techniek is slechts in een beperkt aantal Nederlandse ziekenhuizen beschikbaar. Een team van nucleair geneeskundigen, medisch nucleair medewerkers, apothekers, klinisch fysici en hartfunctielaboranten van het St. Antonius zorgden ervoor dat nu ook hartpatiënten in het St. Antonius op deze nieuwe en patiëntvriendelijke manier kunnen worden onderzocht.

Beeldkwaliteit

Patiënten komen in aanmerking voor het nieuwe onderzoek wanneer er een vermoeden is van myocardiale doorbloedingsstoornissen, door bijvoorbeeld een vernauwing van de kransslagaderen. Deze kunnen leiden tot pijn op de borst en op den duur een hartinfarct veroorzaken. Hierbij is het belangrijk om de doorbloeding van het hart zo secuur mogelijk in kaart te brengen, zowel in rust als na inspanning. Aan de hand van nauwkeurige informatie over de plek en de omvang van een eventuele vernauwing kan namelijk beter worden bepaald of en hoe een patiënt het beste behandeld kan worden.

Door gebruik te maken van een licht radioactieve stof (Rubidium-82) en een gevoeliger camera (PET-CT), is de kwaliteit van de beelden fors verbeterd en kunnen doorbloedingsstoornissen in vergelijking met eerdere technieken veel nauwkeuriger in beeld gebracht worden. Het is daarnaast ook mogelijk om de mate van doorbloeding in een getal uit te drukken, waardoor er met nog meer zekerheid beoordeeld kan worden of er wel of geen sprake is van doorbloedingsstoornissen.

Patiëntvriendelijk

Deze nieuwe techniek is niet alleen nauwkeuriger maar ook patiëntvriendelijker ten opzichte van eerder gangbare technieken. Voorheen duurde een nucleair hartonderzoek in totaal ongeveer twee uur voor alleen het inspanningsonderzoek, waarbij patiënten vaak een andere dag moesten terugkomen voor het rustonderzoek. Nu vindt het stress en rust gedeelte achter elkaar plaats en duurt het gehele onderzoek (stress en rust) niet meer dan 45 minuten.

Tijdens het hartonderzoek ligt de patiënt met het bovenlichaam in de PET-CT scan. Er wordt gebruik gemaakt van een kleine hoeveelheid Rubidium-82 die via een infuus in de bloedbaan wordt gebracht. Rubidium is een licht radioactieve stof die de doorbloeding van het hart weergeeft en binnen enkele minuten weer uit het lichaam verdwijnt. Daardoor is de stralingsbelasting voor zowel de patiënt als de medewerkers nu vrijwel verwaarloosbaar. De stof heeft ook geen bijwerkingen.