Nieuws
11 juli 2018

Nieuwe poli voor jongvolwassenen met meervoudige beperkingen

Puberjongen met downsyndroom

In juli start in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht de zogenoemde AVG-poli (Arts Verstandelijk Gehandicapten). Deze polikliniek richt zich op de zorg voor jongvolwassenen met meervoudige beperkingen.

De AVG-poli is een initiatief van de vakgroep Kindergeneeskunde en de kinderneurologen. Het spreekuur op locatie Utrecht van het St. Antonius Ziekenhuis wordt gedaan door een arts verstandelijk gehandicapten, zo nodig samen met een gespecialiseerde psycholoog.  Deze hulpverleners werken vanuit Abrona, een zorgorganisatie die zich richt op mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met lichamelijke problematiek en/of psychosociale problemen.

Goede transitie

Het eerste doel van deze polikliniek is te zorgen voor een goede transitie van zorg voor kinderen met meervoudige beperkingen die de leeftijd van 18 jaar bereiken en tot dan toe onder behandeling waren bij een kinderarts/kinderneuroloog. Daarnaast wordt het later in het jaar ook mogelijk voor huisartsen en andere medisch specialisten om naar deze poli te verwijzen.

Binnen het St. Antonius Ziekenhuis worden inmiddels veel kinderen met meervoudige beperkingen begeleid. Ontwikkelingsproblematiek en syndromale aandoeningen zijn al jaren een belangrijk speerpunt in de zorg van de kindergeneeskunde en kinderneurologie.

Er zijn 3 kinderneurologen, een kinderarts voor erfelijke en aangeboren aandoeningen en een verpleegkundig specialist werkzaam, aangevuld door o.a. kinderfysiotherapeuten, logopedisten en kinderpsychologen. Zij worden ondersteund door een coördinerend  team.

Transitie naar de volwassenheid en nieuwe medische zorgverleners is ingrijpend, omdat er vaak een jarenlange band is opgebouwd met het team voor de kinderzorg. De AVG-poli kan de zorg op zich nemen bij complexe problematiek en coördinatie van multidisciplinaire begeleiding. Daarnaast is dit de leeftijd waarop belangrijke veranderingen plaatsvinden op het gebied van seksualiteit, psychosociale aspecten, maar ook als het gaat om het zelfstandig functioneren.

Meer informatie?

Meer informatie en aanmelden kan via Abrona. Vanaf augustus 2018 kan doorverwijzen ook via het Zorgdomein.