Nieuws
30 januari 2020

Onderhandelingen met verzekeraars over ziekenhuis- en GGZ-zorg zijn afgerond

zorgverzekeraars

Ziekenhuizen onderhandelen elk jaar met zorgverzekeraars over de prijs, het volume en de kwaliteit van zorg. Door goede afspraken met de zorgverzekeraars te maken, probeert het St. Antonius Ziekenhuis te voorkomen dat u zelf de rekening van het ziekenhuis ontvangt.

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt over het leveren van ziekenhuiszorg in 2020. Het betreft afspraken over alle zorg uit het basispakket* en tevens afspraken over budgetpolissen.

Let op: met ingang van 2020 vergoedt VGZ niet alle geplande ziekenhuiszorg volledig aan verzekerden met de natura ZEKUR-budgetpolis. Dit geldt dit jaar ook weer voor de budgetpolis (Basis Budget) van Zilveren Kruis.

Een aantal behandelingen, zoals spoedeisende hulp, verloskunde en kaakchirurgie vergoedt de budgetpolissen echter wel volledig in 2020, raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden. 

Afspraken over geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft voor de GGZ-zorg met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Overzicht van gecontracteerde zorgverzekeraars

2020

Hier vindt u een actueel overzicht voor 2020 met welke zorgverzekeraars wij op dit moment druk aan het onderhandelen zijn, met wie wij een contract hebben gesloten en met wie wij voor 2020 geen contract zullen sluiten.

2019

Bekijk hier met welke zorgverzekeraars wij afspraken hebben gemaakt voor 2019 en wat dit voor u betekent.

Informatie

  • Via onze website houden wij u op de hoogte van de laatste stand van zaken omtrent de contractering.
  • Antwoorden op veelgestelde vragen vindt u hier.

Aanbod eigen verzekeraar

Heeft u al een aanbod van uw zorgverzekeraar ontvangen voor 2020? Het is belangrijk dat u dit nieuwe aanbod goed bekijkt. Ook als u niets aan uw zorgverzekering wilt veranderen. De zorgverzekeraar kan namelijk de vergoedingen en de premie voor volgend jaar aangepast hebben. Op de website van de overheid Ikregelmijnzorggoed.nl vindt u veel informatie over het eventueel overstappen naar een andere zorgverzekering.

*) Betreft het basispakket, met inachtneming van wettelijk eigen risico en eigen bijdrage. Dit geldt dus niet voor de zorg uit het aanvullende pakket. Hiervoor sluit u desgewenst zelf een aanvullende verzekering af bij uw zorgverzekeraar.