Nieuws
8 maart 2017

Samenwerking met Isala Zwolle voor vruchtbaarheidsbehandelingen

Het St. Antonius Vruchtbaarheidscentrum werkt voor vruchtbaarheidsbehandelingen samen met het ivf-laboratorium van het UMC Utrecht. Omdat het ivf-lab van het UMCU zijn werkzaamheden heeft teruggebracht als gevolg van gemaakte procedurefouten, waren wij genoodzaakt tijdelijk minder ivf-, icsi- en cryo-behandelingen te starten. Om onze patiënten, die hierdoor langer moesten wachten, toch zo snel mogelijk te kunnen laten starten met de behandeling, zijn wij een tijdelijke samenwerking aangegaan met het ivf-laboratorium van het Isala in Zwolle.

Patiënten blijven onder behandeling in het St. Antonius Vruchtbaarheidcentrum, maar kunnen dan voor het laboratoriumdeel van hun behandeling kiezen om naar Zwolle te gaan (met minimale wachttijd) óf toch te wachten tot ze bij het UMCU-lab terechtkunnen. Wij zijn blij dat we met hulp van Isala onze patiënten op deze manier tegemoet kunnen komen.