Nieuws
13 september 2017

St. Antonius biedt als eerste CZO-erkende opleiding tot verpleegkundig endoscopist

endoscoop-endoscopist-endoscopie-colonscopie

Het College Zorg Opleidingen (CZO) heeft onlangs de opleiding tot verpleegkundig endoscopist officieel erkend. De opleiding wordt verzorgd door de Academie, het leerhuis van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein/Utrecht. Dit is vooralsnog de enige plek in Nederland waar endoscopieverpleegkundigen zich kunnen laten scholen en trainen voor het nog jonge beroep.  

Grondig vernieuwde opleiding start voorjaar 2018

Dit jaar kreeg de Academie voor het eerst de kans om de opleiding door het CZO te laten beoordelen en erkennen. Op basis van de CZO-erkenningsvoorwaarden is het curriculum van de opleiding tot verpleegkundig endoscopist nu grondig vernieuwd.

De vijftien maanden durende opleiding staat open voor ervaren endoscopieverpleegkundigen. Bij voldoende belangstelling gaat in het voorjaar van 2018 een nieuwe groep van start. Op de website van de Academie is meer te vinden over de inhoud en de toelatingseisen.

Samen met de beroepsvereniging van mdl-artsen

De St. Antonius Academie zette de voorloper van de betreffende opleiding op in 2012. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Maag- Darm- en Leverartsen (NV-MDL). Aanleiding was het RIVM-rapport ‘Uitvoeringstoets bevolkingsonderzoek naar darmkanker’ dat kort daarvoor was uitgekomen. Een van de aanbevelingen in dit rapport was een taakherschikking tussen medisch specialisten en endoscopieverpleegkundigen. Die laatste groep zou een breder takenpakket kunnen krijgen, inclusief scopiëren onder supervisie van een medisch specialist. Dit betreft een zogenoemde ‘voorbehouden handeling’. Uit vergelijkend onderzoek* was eerder gebleken dat goed geschoolde en getrainde verpleegkundigen een (diagnostische, laag-complexe) coloscopie even veilig kunnen uitvoeren als een maag-, darm- en leverarts.

*) UMCG, 2009, mdl-artsen J.J. Koornstra en H. van Dullemen, Gastrointestinal Endoscopy.