Nieuws
5 maart 2018

St. Antonius helpt oudere patiënt aan juiste zorg na SEH-bezoek

De transferverpleegkundgen die zich op de Spoedeisende Hulp inzetten voor deze proef

Het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein is een pilot gestart op de Spoedeisende Hulp om de nazorg van oudere patiënten na bezoek aan de Spoedeisende Hulp beter te stroomlijnen. Deze proef is bedoeld om opname in het ziekenhuis zonder medische indicatie te voorkomen en passende nazorg te regelen voor oudere patiënten, thuis of in een andere instelling.

Onnodige opnames

Er komen (landelijk) steeds meer (kwetsbare) ouderen op de Spoedeisende Hulp (SEH) én in het ziekenhuis. Dat is niet zo vreemd gezien de vergrijzing in Nederland. Ouderen wonen ook langer zelfstandig, waardoor een ongeluk in een klein hoekje zit met een bezoek aan de Spoedeisende Hulp tot gevolg. Bovendien kampen ze vaker met complexe zorgvragen (meer aandoeningen tegelijk).

De SEH van het St. Antonius signaleerde dat niet altijd duidelijk is waar deze oudere patiënten na een behandeling op de Spoedeisende Hulp terechtkunnen. Vaak leidt dat dan tot onnodige en langere opnames in het ziekenhuis. De uitkomsten van het onderzoek, dat de SEH hiernaar liet uitvoeren in 2017, bevestigden dit signaal. Gemiddeld 215 patiënten per jaar (zo’n 4 per week) worden ‘onnodig’ opgenomen. Dat wil zeggen dat iemand niet naar huis kan maar er eigenlijk ook geen medische indicatie is tot opname in het ziekenhuis. Daarnaast gaan sommige ouderen na een SEH-bezoek wél naar huis, terwijl passende nazorg ontbreekt.

Zorgbemiddeling

Op verpleegafdelingen is het gebruikelijk dat een transferverpleegkundige het ontslag van oudere kwetsbare en andere patiënten coördineert om ervoor te zorgen dat passende nazorg thuis of in een andere instelling wordt geregeld. De SEH was hier tot op heden onvoldoende op toegerust en startte daarom deze proef in samenwerking met de afdeling Zorgbemiddeling en zorginstellingen als ZorgSpectrum, AxionContinu en Careyn. Hierbij worden transferverpleegkundigen in de middag en avond ingezet op de Spoedeisende Hulp om de eventueel benodigde nazorg in kaart te brengen van oudere patiënten die hier binnen komen.

Als medische zorg in het ziekenhuis niet nodig is, wordt in gesprek met deze patiënten en hun naaste en/of mantelzorger gekeken welke zorgbehoefte er is. De transferverpleegkundige coördineert vervolgens de nazorg, zoals thuiszorg of een spoedplek buiten het ziekenhuis in een verpleeghuis of zorgpension. Ook voor oudere patiënten die na de spoedbehandeling wél worden opgenomen in het ziekenhuis, starten de transferverpleegkundigen al op de SEH met het in kaart brengen van eventuele benodigde nazorg na de opname. Door dit eerder in gang te zetten kan mogelijk de ligduur in het ziekenhuis worden verkort.

Uniek project

Gedurende een jaar gaan we als enige ziekenhuis in de regio de zorgbemiddeling op de SEH inzetten. In dit jaar registreren we nauwkeurig, evalueren we regelmatig en sturen we zo nodig bij. Begin volgend jaar weten we dan of de pilot zijn vruchten heeft afgeworpen: of er minder 'onnodige' opnames zijn en meer zorgbemiddelingen vanaf de SEH tot stand zijn gekomen. Zo ja, dan is de kans groot dat we deze nieuwe werkwijze continueren.