Nieuws
4 oktober 2017

St. Antonius Longteam bestaat 75 jaar

Team Longcentrum St. Antonius Ziekenhuis
Het team van ons Longcentrum

Het Longteam van het St. Antonius Ziekenhuis bestaat deze maand 75 jaar.

Het Longteam werd op 1 oktober 1942 gevormd door longarts Bronkhorst, chirurg Klinkenbergh, radioloog Öfner en KNO-arts Versteegh. Het was voor het eerst in Nederland dat verschillende specialismen hun kennis en kunde bundelden om patiënten met longaandoeningen, toen vooral tuberculose en bronchiectasien, te behandelen. En nog steeds na 75 jaar worden wekelijks longpatiënten besproken. 

Unieke samenwerking

Het multidisciplinaire karakter van het team werd in 1942 als baanbrekend ervaren. In die tijd was de chirurg de baas en gold een hiërarchische manier van werken, waarbij het niet gebruikelijk was je als specialist te bemoeien met het werk van een andere specialist. Maar met het ontstaan van het Longteam deed de chirurg een stapje naar achteren en werd tegenspraak of reflectie georganiseerd. Een paar jaar later besloten hartchirurgen en cardiologen op eenzelfde manier te gaan samenwerken in het Hartteam.

Het huidige Longteam richt zich nu vooral op patiënten met longkanker. Daarnaast is er nog een aparte bespreking voor patiënten met longvaatproblemen en interstitiële longziekten. Tuberculose komt nauwelijks meer voor. De samenstelling van het team is ook veranderd, nu doen ook gespecialiseerde verpleegkundigen en researchmedewerkers van ons ziekenhuis mee. Maar de kern, samenwerken tussen specialismen en vanuit verschillende disciplines (medisch, verpleegkundig, paramedisch, research), is onveranderd.