Nieuws
15 december 2019

St. Antonius Onderzoeksfonds maakt 15 onderzoeken mogelijk

Het St. Antonius Onderzoeksfonds maakt onderzoek mogelijk in het St. Antonius Ziekenhuis. De kwaliteit van leven van steeds meer mensen verbetert hierdoor. Dankzij onze Vrienden kunnen we steeds meer onderzoek doen. Daar zijn we trots op. Samen vieren we hoe belangrijk gezondheid, goede zorg en vooruitgang zijn. Afgelopen december hebben we weer 15 onderzoekers van het St. Antonius blij mogen maken met een mooi geldbedrag waarmee we de kwaliteit van leven van onze patiënten hopen te verbeteren. In totaal hebben we bijna € 750.000,- mogen toekennen.

Op 3 december vond de feestelijke uitreiking plaats van de financiële bijdragen aan de geselecteerde onderzoeken. In de centrale hal van het ziekenhuis in Nieuwegein werden onder grote belangstelling de cheques uitgereikt.

Het St. Antonius Onderzoeksfonds heeft aan 15 onderzoeken in ons ziekenhuis geld gegeven. Onderzoek over kanker, ILD, bariatrie, diëtetiek, infectieziekten etc. Allemaal onderzoeken die onze zorg weer een beetje beter maken.

Voor de 9e keer heeft het St. Antonius Onderzoeksfonds een bijdrage geleverd aan onderzoekers in ons huis. Onderzoeken die bijdragen aan concrete verbetering van onze zorg.

Dit jaar zijn er 36 aanvragen voor financiële ondersteuning bij het Onderzoekfonds binnengekomen. Deze aanvragen zijn door de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) beoordeeld. Via diverse selectieronden heeft de WAR uiteindelijk aan het bestuur van het Onderzoeksfonds geadviseerd om aan 15 onderzoeken gelden toe te kennen .

Meer dan € 750.000,- uitgereikt

''Door een groeiend aantal Vrienden en giften, hebben we dit jaar net iets meer dan
€ 750.000,- kunnen toekennen. Een record! Daarom een welgemeend woord van dank aan alle mensen die ons gesteund hebben, waardoor wij dit alles mogelijk hebben kunnen maken'', aldus Michiel van de Riet, directeur van het St. Antonius Onderzoeksfonds.

Een speciaal woord van dank aan de leden van de WAR, die zich dit jaar met 36 te beoordelen aanvragen, flink hebben mogen inspannen.

De onderzoeken vertegenwoordigen een grote diversiteit aan specialismen binnen onze organisatie en geven daarmee een goed beeld van alle verschillende vormen van zorg die we leveren. Ondanks dat dit bedrag hoger is dan ooit, betreft dit een klein deel van alle onderzoeken die in ons ziekenhuis lopen. Er is nog veel meer steun nodig om alle ideeën voor onderzoek een duwtje in de rug te kunnen geven.

Het is bijzonder om te zien dat het St. Antonius Onderzoeksfonds elk jaar groeit in aantallen Vrienden. Er zijn vele bezoekers en patiënten die  het fonds willen steunen. De grootste reden hiervoor is de goede zorg die zij elke dag weer ervaren in ons ziekenhuis. De vele persoonlijke mails, brieven en telefoongesprekken zijn hartverwarmend. Dankbaarheid is hetgeen dat overheerst voor  de bijdragen die ook dit jaar weer toegekend zijn aan de 12 onderzoeken. Het is bijzonder dat we dit met elkaar mogelijk kunnen maken.