Nieuws
11 september 2017

St. Antonius ontvangt opnieuw Vaatkeurmerk

Vandaag heeft het St. Antonius Ziekenhuis opnieuw het Vaatkeurmerk ontvangen van de Hart- & Vaatgroep. Ons ziekenhuis voldoet hiermee aan de kwaliteitscriteria die de patiëntenorganisatie stelt aan goede zorg bij hart- en vaatziekten. Het keurmerk helpt vaatpatiënten, hun verwijzers en zorgverzekeraars een keuze te maken voor een ziekenhuis waar goede vaatzorg wordt aangeboden. 

Kwaliteitscriteria

Om in aanmerking te komen voor het keurmerk moet aan een aantal kwaliteitscriteria worden voldaan op het gebied van interventies door (endo)vasculaire specialisten, het minimaal aantal gecertificeerde specialisten en de multidisciplinaire afstemming binnen het ziekenhuis. Deze criteria heeft De Hart&Vaatgroep opgesteld in nauwe samenwerking met de beroepsgroepen. De Hart- & Vaatgroep heeft hiervoor de data gebruikt die ziekenhuizen aanleveren aan het transparantieportaal van het Zorginstituut NL.
Vaatkeurmerk 2017 voor St. Antonius Ziekenhuis

Vollediger beeld

Het Vaatkeurmerk 2017 geeft een vollediger beeld van de kwaliteit van de zorg rondom behandelingen van etalagebenen (perifeer arterieel vaatlijden), aneurysma en halsslagadervernauwing. Nieuw dit jaar is dat ook de resultaten van aneurysma-operaties op de website te zien zijn: aantallen complicaties, re-interventies, heropnames en overlijden.

Meer informatie

Op de website van de Hart- & Vaatgroep vindt u meer informatie over het Vaatkeurmerk.