Nieuws
8 november 2019

St. Antonius op plaats 14 in AD Ziekenhuis Top 100 van 2019

AD ziekenhuis top 100

In de Ziekenhuis Top 100 die het Algemeen Dagblad (AD) jaarlijks publiceert, staat het St. Antonius Ziekenhuis dit jaar op de 14e plaats van topklinische ziekenhuizen. In 2018 stond het St. Antonius op de 7e plaats in de ranglijst.

De ranglijst van dit jaar is gebaseerd op cijfers over het voorgaande jaar: 2018. Een toelichting op de score van het St. Antonius op een aantal specifieke indicatoren leest u onderaan dit bericht.

Lange termijn

Het AD neemt voor haar ranglijst ieder jaar verschillende factoren onder de loep. Terugkijkend op de AD Ziekenhuis Top 100 van de afgelopen 10 jaar, staat het St. Antonius Ziekenhuis op plaats vijf van best scorende topklinische ziekenhuizen. Dat laat het onderzoek van Herm Joosten zien, universitair docent bij het Institute for Management Research van de Radboud Universiteit Nijmegen. In plaats van de jaarlijkse momentopname geeft zijn onderzoek een beeld van de prestaties van ziekenhuizen op de langere termijn.

Vergelijken om te verbeteren

“Het is belangrijk, maar niet gemakkelijk om de kwaliteit van zorg in ziekenhuizen te vergelijken”, zegt Luc Demoulin, lid Raad van Bestuur St. Antonius. “Vergelijken is lastig omdat iedereen een ander beeld heeft van wat kwaliteit is. Bovendien verschillen de patiëntgroepen per ziekenhuis. In het ene ziekenhuis worden bijvoorbeeld veel spoedpatiënten behandeld en in het andere veel patiënten met een hartaandoening, omdat dat ziekenhuis is gespecialiseerd in het behandelen daarvan.
Toch vinden we het in het St. Antonius belangrijk om te vergelijken. Vooral om de zorg te verbeteren. We gebruiken daarvoor de zogenoemde value-based healthcare-methode (VBHC).”

VBHC: meet patiëntervaring en resultaat

In het St. Antonius geloven we dat kwaliteit van zorg het beste bepaald en vergeleken kan worden op basis van ervaringen van patiënten en het resultaat (uitkomsten) van de geleverde zorg. Door afspraken te maken over welke uitkomsten we op welke manier meten voor de verschillende patiëntgroepen, kunnen we deze uitkomsten goed vergelijken. Zo leren we van elkaar en kunnen we verbeteringen doorvoeren. Dit doen we binnen het St. Antonius zelf, maar ook samen met zorgverleners in andere ziekenhuizen binnen het samenwerkingsverband Santeon. Hierbij focussen we op uitkomsten die voor de patiënt het belangrijkst zijn, zoals bijvoorbeeld de tijd van diagnose tot behandeling, de mate van pijn en de tijd tot herstel.

Zorgresultaat vs kosten

Demoulin: “VBHC helpt ons om inzichtelijk te maken waar onze zorg waarde toevoegt voor patiënten als het gaat om kwaliteit van leven. Daarnaast helpt het ons om de kosten van zorg inzichtelijk te krijgen. We investeren daarbij in zaken waar onze zorg waarde toevoegt en vermijden kosten te maken voor zorg die geen/minder waarde toevoegt.”

• Lees hier meer over kwaliteit van zorg in het St. Antonius Ziekenhuis.
• Informatie over de verbetertrajecten en zorgresultaten binnen Santeon vindt u hier
• Bekijk hier de video over VBHC in het St. Antonius

Toelichting op indicatoren

Het AD laat in haar ranglijst zien dat het St. Antonius Ziekenhuis veel punten scoort voor het
beleid rond operaties: veel patiënten krijgen tijdig preventieve antibiotica toegediend, de uitkomst van staaroperaties is er goed (96 procent van de patiënten ziet beter na de operatie) en het percentage patiënten dat na een kijkoperatie vanwege knieletsel opnieuw onder het mes moet, is met 0,2 procent het laagste van alle ziekenhuizen. Ook voldoet het St. Antonius volgens het AD ruimschoots aan het minimum aantal operaties bij blaas- en prostaatkanker: respectievelijk 44 en 123, waar er 20 en 50 per jaar worden gevraagd.

Medicatieverificatie bij opname

Hier laat het St. Antonius volgens het AD wat punten liggen. Deze richtlijn vereist dat bij opname en ontslag de medicatie van patiënten (specifiek jongeren en ouderen) wordt gecontroleerd. Zoals de richtlijn voorschrijft, krijgen patiënten (of ouders van jongere patiënten) die langer dan 24 uur worden opgenomen in het St. Antonius, een gesprek over medicatie bij opname en ontslag. Bij opname word dit soms echter onvoldoende geregistreerd in het ziekenhuissysteem wat deels een verklaring geeft voor de lagere score op dit punt. We onderzoeken aanpassingsmogelijkheden in het registratieproces om beter inzichtelijk te maken dat de medicatieverificatie bij opname wel degelijk plaatsvindt.

Bij ontslag. Het proces rondom registratie van medicatie bij ontslag hebben we samen met onze poliklinische apotheek anders georganiseerd, wat de volle score hierop verklaart in het AD. We hebben er voor gekozen om de medicatieoverdracht inclusief het ontslaggesprek met patiënten door de poliklinische apotheek te laten doen, vanwege hun expertise op dit gebied. Bij ontslag uit het ziekenhuis brengt de apotheek de actuele medicatie in kaart van de patiënt die naar huis gaat. Eventuele wijzigingen in medicatie tijdens opname worden vastgelegd en indien mogelijk wordt weer overgegaan naar de thuismedicatie. Soms kiest een patiënt ervoor dit bij zijn eigen apotheek (buiten het ziekenhuis) te doen. De patiënt heeft daar zelf een keuze in. Met de apotheken in de regio zijn afspraken gemaakt dat en op welke wijze het ontslaggesprek door de eigen apotheek wordt uitgevoerd. Deze aantallen maken echter geen onderdeel uit van het vermelde percentage in deze ranglijst.

 Complicaties na een darmkankeroperatie

Het percentage patiënten dat overlijdt na complicaties na een darmkankeroperatie ligt volgens het AD met 9,3 procent iets hoger dan het landelijk gemiddelde van 7,4. Dit percentage is echter uit de context gehaald en geeft zonder deze context een vertekende weergave van de kwaliteit van onze darmkankerzorg.

In de jaren 2017 en 2018 zijn ruim 500 patiënten met darmkanker geopereerd in het St. Antonius Ziekenhuis. In die twee jaar zijn helaas, maar toch slechts, 9 patiënten overleden, dat is 1,8%. Dat is niet hoger dan het landelijk gemiddelde. Het AD rapporteert over een kleine subgroep van 65 electieve* darmkankeroperaties waarbij complicaties zijn opgetreden. In deze groep zijn twee van de vijf overleden patiënten geclassificeerd als electieve patiënt terwijl zij in werkelijkheid met spoed werden behandeld. Een patiënt die met spoed een dergelijke operatie ondergaat is ernstiger ziek, waarbij de kans op overlijden groter is. Daarom worden spoedpatiënten anders geclasificeerd en geregistreerd. Zonder deze twee spoed patiënten ligt het percentage overleden patiënten na complicaties na een darmkankeroperatie onder de 7% en dus onder het landelijk gemiddelde.

Zo min mogelijk spoedoperaties

In het St. Antonius opereren we spoed patiënten liefst niet met spoed, omdat dit grotere risico’s met zich meebrengt. We hebben daarom een aantal jaren geleden zelf maatregelen ontwikkeld, waaronder een zogenaamd obstructieprotocol, waarmee we dergelijke spoedpatiënten eerst stabiliseren en laten aansterken alvorens zij een zware darmoperatie ondergaan. Inmiddels laat onze eigen data zien dat patiënten hierdoor beter uit de operatie komen en dus meer kwaliteit van leven ervaren. Deze infographic geeft uitleg over het obstructieprotocol.

We benadrukken graag dat in ons ziekenhuis patiënten al jaren minder complicaties hebben na darmkankeroperaties en dat wij steeds minder darmkankerpatiënten met spoed opereren. De grafiek hieronder laat deze resultaten zien. Het door het AD gerapporteerde percentage is dus eigenlijk foutief en geeft een vertekend beeld van deze indicator.

* Electief wil zeggen dat het een geplande ingreep is en dus niet met spoed.

Grafiek data resulstaten obstructieprotocol