Nieuws
18 maart 2020

St. Antonius voert toegangscontrole in

Pictogram toegangscontrole

Bij de hoofdingangen van de St. Antonius ziekenhuislocaties vindt vanaf donderdag 19 maart een toegangscontrole plaats. Bezoekers en medewerkers worden bij binnenkomst gecontroleerd op verkoudheidsklachten en koorts en worden gewezen op de geldende hygiënerichtlijnen. Deze extra maatregel is bedoeld om de verspreiding van het coronavirus verder in te dammen en om het ziekenhuis klaar te maken voor een eventuele toename in het aantal patiënten dat met het virus is besmet.

Het St. Antonius sluit bovendien een aantal andere toegangen tot de gebouwen, zodat beter toezicht kan worden gehouden wie de betreffende locatie betreedt. Bij de toegangscontrole wordt aan zowel bezoekers als medewerkers gevraagd of ze op de hoogte zijn van de geldende richtlijnen. Daarnaast wordt bij binnenkomst op basis van symptomen als hoesten, kortademigheid of verkoudheid ingeschat of iemand mogelijk besmet is met het virus. Bij klachten kan de toegang tot het ziekenhuis geweigerd worden.

Zeer beperkt bezoek

Ook geldt in het St. Antonius een aangescherpte bezoekersregeling. De bezoektijden zijn beperkt tot 1 uur per dag en er mag maximaal 1 bezoeker tegelijk op bezoek komen. Uitgezonderd patiënten in stervensfase en patiënten op de afdelingen Verloskunde, Kindergeneeskunde en Neonatologie. We regelen waar nodig wel andere digitale manieren voor patiënten in huis om van afstand contact te hebben met familie en naasten.

Neem je als patiënt iemand als begeleider mee naar je afspraak in het ziekenhuis, dan mag diegene geen klachten hebben. Iemand met klachten mag tot de ingang van het ziekenhuis mee, maar niet het ziekenhuis in. Zo nodig wordt een patiënt in huis verder begeleid door iemand van het ziekenhuis zelf. Bij de spoedeisende hulp mag één begeleider mee.

Corona-afdelingen

Naast deze en eerder genomen maatregelen, heeft het St. Antonius inmiddels ook specifieke corona-afdelingen ingericht waar patiënten die het virus hebben, worden behandeld en verzorgd. Zo is er op de Intensive Care een ruimte ingericht voor coronapatiënten die beademing nodig hebben. Coronapatiënten die wel ziekenhuiszorg behoeven, maar niet aan de beademing hoeven, liggen ook bij elkaar op één verpleegafdeling. Zo kan personeel en schaars materiaal zo efficiënt mogelijk ingezet worden en kunnen deze patiënten van de beste zorg worden voorzien.

Voorbereiden op wat komen gaat

Het zijn geen leuke maatregelen die we moeten nemen. Toch vinden we het noodzakelijk omdat we onze patiënten en medewerkers willen beschermen, veilige zorg willen kunnen blijven leveren én de verspreiding van het virus tegen willen gaan. De ontwikkelingen gaan erg snel. Dagelijks monitoren we daarom de situatie in het land, in de regio en specifiek in ons ziekenhuis. We passen daarop continu onze zorgprocessen aan en proberen ons voor te bereiden op scenario’s die mogelijk nog op ons af gaan komen.