Nieuws
16 maart 2016

St. Antonius start implementatie nieuw EPD

Op dinsdag 15 maart hebben het St. Antonius Ziekenhuis en Epic een samenwerkingscontract ondertekend voor de invoering van een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Het St. Antonius heeft voor Epic gekozen omdat het systeem een prominente rol voor de patiënt biedt, data-analyses kan maken en het één geïntegreerd systeem is dat alles rondom de zorg van de patiënt vastlegt. Het implementatietraject start in april en zal ruim anderhalf jaar in beslag nemen.  

“De wens van de patiënt over inzicht en inspraak verandert en de technische ontwikkelingen gaan erg snel. Daar hoort een systeem bij dat dit kan bijbenen” aldus Wout Adema, lid Raad van Bestuur. “In Epic hebben we een partner gevonden waarmee we een systeem gaan neerzetten dat toekomstproof is.”

Zelfregie voor de patiënt

Het systeem biedt een prominente rol voor de patiënt. Zo is er een veelomvattend patiëntenportaal te realiseren, waarin de patiënt onder andere zijn dossier kan inzien, online vragen kan stellen aan zijn zorgverlener en informatie over zichzelf aan kan vullen.

Data-analyse

Het systeem heeft functionaliteiten om direct analyses te maken. Leo Bras, Chief Medical Information Officer: “Deze analyses kunnen arts en patiënt helpen bij het maken van betere keuzes voor onder andere de soort behandeling. Daarnaast kunnen we de analyses gebruiken om nog beter te sturen op kwaliteit, veiligheid en uitkomstindicatoren.“

Eén geïntegreerd systeem

Het EPD wordt één geïntegreerd systeem dat alles rondom de zorg van de patiënt vastlegt; zoals afspraken, behandelplan, medicatie, uitslagen, klinische notities en facturering. Hierdoor hoeft er niet meer geschakeld te worden tussen verschillende (deel)systemen en kan iedere bevoegde zorgverlener op elk moment over de juiste informatie beschikken. Dit bevordert de kwaliteit en veiligheid van zorg.

Fusieorganisatie

Ook in het licht van de fusie is de implementatie van het systeem belangrijk. Sinds 1 januari 2016 zijn het St. Antonius Ziekenhuis en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis juridisch gefuseerd. Om in 2018 de zorg volledig te kunnen integreren is het belangrijk dat in beide ziekenhuizen met één systeem gewerkt wordt. De implementatie van Epic zal zo’n anderhalf jaar duren en het systeem zal naar verwachting oktober 2017 geïmplementeerd zijn.

Epic is een Amerikaans systeem dat in veel ziekenhuizen over de wereld wordt gebruikt en door de vele afnemers ook snel wordt doorontwikkeld. Het heeft zich in de Verenigde Staten als grootste leverancier kwalitatief ruimschoots bewezen en inmiddels werkt ook een aantal Nederlandse ziekenhuizen met het systeem, zoals het RadboudMC, het OLVG en het AMC.