Nieuws
18 april 2018

Update drukte in St. Antonius Ziekenhuis door griepgolf

Bericht van 18 april 2018

De griepgolf is op zijn retour. Daarmee is de (regionale) bovenmatige druk voorbij en zijn de noodmaatregelen niet meer nodig.

Door arbeidsmarktkrapte houden we echter voor diverse specialismen een tekort aan verpleegkundigen. Het kan dus voorkomen dat ons ziekenhuis toch vol ligt en we niet meer alle patiënten kunnen opnemen. Om dit soort situaties te voorkomen, beraden we ons op verdergaande maatregelen om structureel voldoende bedden te hebben.

Dit is de laatste update over drukte rondom griepgolf.

Bericht van 23 maart 2018

Drukte op Spoedeisende Hulp en verpleegafdelingen blijft hoog

De drukte op onze Spoedeisende Hulp (SEH) en verpleegafdelingen houdt aan. Door een groot aantal maatregelen en de enorme inzet van onze medewerkers, slagen we er vooralsnog in de situatie beheersbaar te houden.

Door de huidige situatie worden planbare en niet-urgente operaties, behandelingen of onderzoeken minder ingepland. In het uiterste geval is het soms nodig om een al ingeplande operatie of behandeling te verplaatsen. Uiteraard is dit zeer onwenselijk en proberen we dit tot een minimum te beperken.

Arbeidsmarktkrapte

We voorzien dat de huidige situatie een lange nasleep zal hebben. Hoewel de griepgolf lijkt af te nemen, hebben we daarnaast te maken met arbeidskrapte. Er is niet voldoende personeel voor alle bedden met als risico overbelasting van ons personeel. We treffen daarom diverse maatregelen. Een daarvan is bijvoorbeeld het ontlasten van onze verpleegkundigen. Momenteel zetten wij extra vrijwilligers en medisch studenten in om eenvoudige maar tijdrovende taken door hen te laten uitvoeren. Zij helpen patiënten onder andere bij het eten en drinken, uiterlijke verzorging of het voeren van een gesprekje. Wij zijn onder de indruk van het enorme werk dat door al onze medewerkers, vrijwilligers en studenten wordt verzet.

Regionale aanpak

De ziekenhuizen in de regio hebben met dezelfde problemen te maken als wij. Wij overleggen dan ook intensief met de regionale zorginstellingen om ervoor te zorgen dat voor alle patiënten de juiste zorg beschikbaar is.

Bericht van 9 maart 10.00 uur

SEH en verpleegafdelingen onder druk door griepgolf

De druk op de Spoedeisende Hulp en de verpleegafdelingen in het St. Antonius is deze week door de aanhoudende griepgolf verder toegenomen. Steeds meer bedden in het ziekenhuis worden ingenomen door patiënten met griep en/of longproblemen. Het gaat in veel gevallen om oudere patiënten, die vaak een complexe zorgvraag hebben. Tegelijkertijd kampen ook veel medewerkers met griepverschijnselen, waardoor we te maken hebben met personele krapte. Dit komt bovenop het al bestaande tekort aan verplegend personeel als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt.

Wij hebben deze week daarom opnieuw maatregelen moeten nemen om de kwaliteit van de zorg en de veiligheid voor onze patiënten en medewerkers te kunnen blijven waarborgen.

Minder planbare operaties

De SEH ziet, mede als gevolg van de griep, veel patiënten; met lange wachttijden tot gevolg. Patiënten met een medische indicatie die opgenomen moeten worden, kunnen vaak niet terecht op onze verpleegafdelingen omdat deze ook vol liggen. De doorstroom naar andere zorginstellingen als verpleeghuizen, zorgpensions en dergelijke stokt vaak, omdat het daar ook vol is. Gevolg hiervan kan zijn, dat patiënten op de SEH moeten overnachten. Patiënten doorverwijzen naar andere ziekenhuizen in de regio lukt ook niet, want deze kampen met dezelfde problematiek. Gezien deze situatie is besloten het OK-programma van deze week en volgende week te reduceren. Dit betekent dat enkele operaties verplaatst worden naar een andere datum. We kijken daarbij zorgvuldig naar welke operaties veilig en verantwoord verzet kunnen worden. De spoedeisende zorg gaat overigens altijd door.

Patiënten van wie de operatie verplaatst wordt, informeren wij persoonlijk. In overleg met betrokkene proberen we dan direct een nieuwe operatiedatum in te plannen. Wij zijn ons ervan bewust dat het verplaatsen van een operatie heel vervelend is, maar vragen om begrip om dit landelijke en regionale probleem zo goed en snel mogelijk te kunnen opvangen.

Ook ziekenhuizen in regio Midden-Nederland treffen maatregelen

De ziekenhuizen en andere zorgdiensten, verenigd in het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), nemen ook maatregelen om deze buitengewone omstandigheden het hoofd te bieden. De regionale zorgdiensten werken hiertoe, bovenop de al bestaande samenwerking, extra intensief samen om ervoor te zorgen dat voor alle patiënten de juiste zorg beschikbaar is. De Meldkamer Ambulancezorg van de Ravu gaat intensief coördineren naar welk ziekenhuis patiënten worden vervoerd. Alle betrokken organisaties overleggen en beoordelen dagelijks de situatie. Door deze maatregelen kan het St. Antonius als ook de andere betrokken organisaties optimale zorg aan patiënten met een acute zorgvraag blijven leveren.

Net als het St. Antonius hebben ook de andere ziekenhuizen in de regio sommige geplande operaties moeten uitstellen. Per ziekenhuis wordt bekeken welke maatregelen passend zijn en of er bijvoorbeeld extra personeel wordt ingezet. Naast ons ziekenhuis gaat het om het Meander Medisch Centrum in Amersfoort, het Diakonessenhuis in Utrecht en het UMC Utrecht. De betrokken organisaties spreken hun waardering uit voor al het personeel dat op dit moment in de ziekenhuizen extra en verlengde diensten draait om de drukte het hoofd te bieden.