Nieuws
26 mei 2016

Update over aandacht voor schoonmaak

We kunnen ons voorstellen dat de beelden die te zien waren in het programma Smerige Zaken op zondag 22 mei jl. indruk op u hebben gemaakt. Naast de acties die al waren ingezet naar aanleiding van onze Vertel-het-ons-week in maart, hebben we inmiddels aanvullende acties ingezet die erop gericht zijn om onze schoonmaakprocessen waar mogelijk verder te verbeteren. Graag delen we die met u.

Deze week zijn alle medische hulpmiddelen geïnspecteerd en waar nodig extra gereinigd. Ook zijn de schoonmaakrondes van sanitaire en publieke ruimtes aangescherpt. Daarnaast zijn we bezig om een 7x24 uur Spoed Schoonmaakteam in te richten. Hiermee willen we ervoor zorgen dat een schoonmaakteam 24 uur per dag bereikbaar en inzetbaar is en via een vast telefoonnummer opgeroepen kan worden in gevallen waarbij naast de reguliere schoonmaakmomenten acute schoonmaak gewenst is. Ook starten we een actie “Helpt u ook mee ons ziekenhuis schoon te houden?” waarbij we medewerkers, patiënten en bezoekers vragen mee te helpen aan een schoon ziekenhuis, door: 1) zelf een ruimte netjes achter te laten, 2) de gelegenheid te geven het spoed schoonmaakteam in te roepen indien nodig en 3) actief onze Tiptop-app te gebruiken voor aandachtspunten of complimenten over schoonmaak en hygiëne. Verder wordt in de communicatie met patiënten meer aandacht besteed aan het onderwerp schoonmaak, infectiepreventie en hygiëne, om meer bewustwording, kennis en begrip te creëren ten aanzien van dit onderwerp.

We hopen dat deze maatregelen zullen bijdragen aan een betere beleving van onze patiënten op het gebied van hygiëne, infectiepreventie en schoonmaak.
Meer informatie over schoonmaak en hygiëne in ons ziekenhuis is ook te vinden in het vragen- en antwoordenoverzicht op internet.

Bericht 20 mei 2016 16:12 uur

Extra aandacht voor schoonmaak

Onlangs heeft het St. Antonius Ziekenhuis bezoek gehad van programmamaker Rob Geus (SBS6). Hij confronteerde ons met een aantal patiëntverhalen en voorbeelden van situaties waarbij de schoonmaak te wensen over zou laten. Ook uit de Vertel-het-ons-week, die wij hielden van 21 t/m 24 maart jongstleden in ons ziekenhuis, kwamen suggesties van patiënten en bezoekers naar voren met betrekking tot de schoonmaak. De schoonmaak en infectiepreventie in ons ziekenhuis is van goede kwaliteit. Interne en externe controles laten dat zien. Toch kunnen er tussen de schoonmaakmomenten door situaties zijn waarop het minder schoon is of lijkt waardoor de ervaring van de patiënt of bezoeker soms toch anders is. Opmerkingen en suggesties hierover nemen wij serieus en daarom nodigen we patiënten en bezoekers uit om ons te wijzen op dergelijke situaties.

Aan patiënten en bezoekers vroegen we tijdens de 'Vertel-het-ons-week' wat zij vinden van onze zorg, gastvrijheid en service. Dit deden we via social media, de website, videozuilen en de nieuwe Tiptop-app. Doel was om te horen wat goed gaat en waarop we ons nog kunnen verbeteren. 
Wat opviel is dat er veel vragen zijn en onduidelijkheid is over schoonmaak in het ziekenhuis. Het bezoek van programmamaker Rob Geus bevestigde dat beeld. Manager F&V Hein Uitterhaegen: "We hebben Rob uitgebreid te woord gestaan en laten weten dat we de voorbeelden die hij ons heeft laten zien tijdens zijn bezoek serieus nemen en gaan onderzoeken, maar dat we ons niet herkennen in het algemene beeld dat de schoonmaak onvoldoende zou zijn."

Het St. Antonius wil alle patiënten, bezoekers en medewerkers een schoon en veilig ziekenhuis bieden. En onderzoek wijst uit dat we dit ook waarmaken. Uit onze eigen interne audits maar ook uit de uitgevoerde audit door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) blijkt dat we het wat schoonmaak en infectiepreventie betreft goed doen. Uitterhaegen: "Maar toch blijkt de beleving bij patiënten soms anders en hebben zij de indruk dat de schoonmaak soms te wensen overlaat."

We willen die voorbeelden de komende periode actiever gaan ophalen bij patiënten en medewerkers. Dit gaan we doen met behulp van  de Tiptop-app en het speciale servicedesknummer (T 088-320 30 50 - optie 4) waar tekortkomingen gemeld kunnen worden. Deze middelen gaan wij nog nadrukkelijker communiceren. Verder zullen we patiënten en bezoekers actief gaan voorlichten over hoe in een ziekenhuis wordt schoongemaakt. Uitterhaegen: "Daar zit veel onwetendheid en ongerustheid. Zo maken we bijvoorbeeld bij de schoonmaak gebruik van de Microvezeltechniek. Dit is een techniek waarbij geen water of sop gebruikt wordt. Onderzoek heeft uitgewezen dat het microvezeldoekje veel hygiënischer is dan de vertrouwde emmer met sop met bijbehorende schoonmaakgeur. Dit kan bij patiënten overkomen als onvoldoende maar is het juist niet. Daarnaast zullen we bij onze medewerkers de schoonmaakprotocollen extra onder de aandacht gaan brengen en aanscherpen waar nodig."

De uitzending van het programma van Rob Geus is op zondag 22 mei aanstaande. Het St. Antonius Ziekenhuis heeft aan het programma een uitgebreide reactie gegeven op camera en heeft daarnaast nog onderstaande schriftelijke reactie gegeven:

De voorbeelden uit de uitzending nemen wij zeer serieus maar wij herkennen ons niet in het algemene beeld dat de schoonmaak onvoldoende zou zijn. Wij staan open voor verbeteringen en vragen onze patiënten tekortkomingen binnen ons ziekenhuis, van welke aard dan ook, te melden via onze reeds bestaande Tiptop-app of ons servicenummer. We zullen deze middelen nadrukkelijker gaan communiceren. Daarnaast zullen wij bij onze medewerkers de schoonmaakprotocollen extra onder de aandacht gaan brengen en waar nodig aanscherpen.

Meer informatie