Nieuws
20 december 2017

Wachttijd aan de telefoon omlaag, maar we zijn er nog niet!

U heeft het wellicht zelf ook ondervonden in de afgelopen weken als u ons ziekenhuis belde: lang wachten aan de telefoon voordat u geholpen werd. Heel vervelend en niet wat u van ons mag verwachten. We werken er daarom hard aan om telefonisch weer goed bereikbaar te zijn voor u. 

En het gaat de goede kant op! De snelheid waarmee uw telefoontje wordt aangenomen, nadert het niveau van vóór 13 oktober. Op die datum werd het nieuwe elektronische patiënten dossier (EPD) in gebruik genomen. Omdat medewerkers hieraan moesten wennen, was de afgelopen periode de wachttijd aan de telefoon soms langer dan gebruikelijk. Ook in het ziekenhuis was bij sommige poli’s de wachttijd langer dan gebruikelijk.

Nu, na bijna vier weken hard werken en wennen aan het nieuwe systeem, zien we veel verbetering en begint de situatie meer en meer te normaliseren. Al zijn we er nog niet! De wachttijd aan de telefoon ligt nog 10 procent onder het niveau van vóór 13 oktober. Belangrijkste verklaring daarvoor is dat ziekenhuismedewerkers nog altijd leren werken met het nieuwe elektronisch patiëntendossier. Vooral bij het invoeren van gegevens van nieuwe patiënten.

In de eerste weken na de invoering van het elektronisch patiëntendossier hebben we bewust minder polikliniek- en andere zorgafspraken ingepland. Dit hebben we gedaan om onze medewerkers ruimte te geven om te leren werken met het systeem en om de overlast voor patiënten zoveel mogelijk te beperken. Inmiddels is die reductie opgeheven en is het aantal afspraken weer op het niveau van vóór 13 oktober.

Hoewel de gemiddelde wachttijd aan de telefoon daalt, zien we op een aantal poli’s nog steeds dat patiënten soms langer moeten wachten dan gebruikelijk. Dit blijft vervelend en we bieden aan iedereen die dit overkomt onze excuses aan. We monitoren meerdere keren per dag de stand van zaken en blijven werken aan verbeteringen om weer op het serviceniveau te komen dat u van ons mag verwachten.

Maatregelen

Naast alle eerdere maatregelen (training medewerkers, EPD-specialisten dagelijks bij alle balies, bewuste vermindering aantal afspraken in eerste fase nieuwe EPD etc.) worden ook tientallen extra medewerkers ingezet om de afwikkeling van telefoontjes en administratie sneller te laten verlopen. Het patiëntencontact blijft daarbij de taak van ziekenhuismedewerkers, terwijl de extra medewerkers allerlei hand- en spandiensten verrichten om de werkzaamheden sneller te laten verlopen. Deze ondersteuning wordt de komende weken voortgezet. Waar nodig en mogelijk zetten we ook extra baliemedewerkers in.