Nieuws
5 juni 2018

Wij laten zien wat u kunt verwachten van een behandeling

Niet de behandeling zelf, maar het effect (resultaat) van een behandeling bepaalt voor een patiënt het succes van een medische ingreep. Het St. Antonius Ziekenhuis doet daarom al 10 jaar lang onderzoek naar de resultaten van behandelingen, met als voornaamste doel behandelingen te verbeteren. Vanaf nu dienen deze resultaten nog een extra doel: patiënten beter inzicht geven in wat ze van een behandeling in het St. Antonius kunnen verwachten.

Beeld zegt meer dan woorden

Het St. Antonius heeft hiervoor infographics ontwikkeld die de resultaten (uitkomsten) van behandelingen in beeld brengen. Aan de hand van eenvoudige plaatjes, grafieken en grote cijfers krijgen patiënten en belangstellenden overzichtelijk informatie over:

  • wat je kunt verwachten van een bepaalde behandeling in het St. Antonius Ziekenhuis;
  • hoe je je als patiënt verhoudt tot andere patiënten die op dezelfde manier behandeld zijn;
  • de kwaliteit van de behandelingen in het St. Antonius Ziekenhuis.

Voor 3 aandoeningen heeft het St. Antonius nu voldoende uitkomstresultaten van behandelingen verzameld om deze te delen met patiënten: voor ernstig overgewicht (obesitas), blaaskanker en beroerte (CVA). De infograhics van deze aandoeningen zijn vanaf nu te raadplegen op de website van het St. Antonius. In de komende tijd volgen er meer.

Bekijk hier de infographics.

Transparant en samen beslissen

Door uitkomsten van behandelingen op deze manier transparant en begrijpelijk te maken weet een patiënt beter wat hij kan verwachten van een behandeling in het St. Antonius Ziekenhuis. Bovendien zijn de infographics een mooi hulpmiddel voor de zorgverlener en patiënt bij het bespreken van de verschillende behandelkeuzes om samen te komen tot de beste behandelkeuze.

René Wiezer is maag-darmchirurg in het St. Antonius en behandelt veel patiënten met ernstig overgewicht: ”Een maagverkleinende operatie is een ingrijpende behandeling om weer een gezond gewicht te bereiken. Logisch dat een patiënt dan eerst wil weten welk resultaat hij kan verwachten van de operatie. Bovendien hebben patiënten naast het afvallen vaak heel verschillende doelen en verwachtingen van de ingreep. De één wil graag weer gaan sporten of gewoon een blokje om met de hond. De ander hoopt vooral op een betere regulatie van zijn suikerziekte. Die doelen en verwachtingen én ook de risico’s bespreek ik samen met mijn patiënten. Met deze infographic kan ik nu laten zien dat de risico’s beperkt zijn én dat een patiënt naast een positief effect op het gewicht ook een positief effect op de kwaliteit van leven kan verwachten.”

Patiënt betrokken

Om te bepalen welke uitkomsten belangrijk zijn voor patiënten, betrok het St. Antonius patiënten zelf bij de onderzoeksteams per aandoening. In die teams onderzoeken artsen, verpleegkundigen, kwaliteitsfunctionaris én patiënt samen stap voor stap wat precies voor, tijdens en na een behandeling wordt gedaan en vooral wat patiënten daarvan merken. Zo ontstaat uiteindelijk een goed beeld van welke behandeling welke resultaten geeft bij patiënten.

Verbeteren op basis van resultaten

Ook op grotere schaal werkt het St. Antonius Ziekenhuis aan transparantie en verbetering van de kwaliteit van zorg op basis van resultaten. Binnen de ziekenhuisgroep Santeon worden  behandelingen en de resultaten van 7 ziekenhuizen in Nederland vergeleken en best practices met elkaar gedeeld en doorgevoerd. Niet alleen de medische kwaliteit, maar vooral ook het verbeteren van de ervaring van de patiënt staat hierbij centraal.

Voor hartaandoeningen maakt het St. Antonius deel uit van de Nederlandse Hart Registratie (NHR). En voor de aandoening longfibrose werkt het St. Antonius hier zelfs op internationaal niveau aan.

Meer informatie over onze resultaten vindt u hier.